Profil časopisu Obec a finance

Časopis, který vychází již od roku 1996 v pěti číslech, je dodáván převážně do obcí a měst v České republice nyní čtyřikrát ročně (jedno dvojčíslo). Vedle ekonomických otázek, financování a témat spojených s informatizací veřejné správy se zabývá v plném rozsahu problematikou územní veřejné správy.

Obsahem je dále tematika životního prostředí, investiční a bytové výstavby, infrastruktury, energetických úspor, dopravy, školství, sociálních věcí, kultury, rozvoje venkova, regionální politiky a související legislativa. Součástí časopisu jsou pravidelné Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí, měst a krajů; Informace z Ministerstva pro místní rozvoj apod.

Pravidelné přílohy

Další informace