Profil časopisu Obec a finance

Časopis OBEC & finance vycházel od roku 1996 v pěti číslech ročně, od roku 2020 se jeho periodicita změnila a vycházel čtyřikrát ročně (jedno dvojčíslo). Vydavatelská společnost Triada časopis distribuovala převážně do obcí a měst v celé České republice. Od ledna roku 2023 se časopis sloučil s Deníkem veřejné správy a vychází zdarma jako integrovaná rubrika.

Vedle ekonomických otázek, financování a témat spojených s informatizací veřejné správy se časopis OBEC & finance zabýval v plném rozsahu problematikou územní veřejné správy. Obsahem byla dále tematika životního prostředí, investiční a bytové výstavby, infrastruktury, energetických úspor, dopravy, školství, sociálních věcí, kultury, rozvoje venkova, regionální politiky a související legislativa.

Další informace

  • ISSN 1211-4189