Kontakt

Adresa
Obec a finance
U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
tel. 284 001 284
e-mail oaf@triada.cz
Redakce
JUDr. Ing. Antonín Eliáš, elias@triada.cz – šéfredaktor
PhDr. Prokop Konopa, konopa@triada.cz – vedoucí redaktor přílohy VSOL
Kateřina Pánková, pankova@triada.cz
Blanka Brychtová, brychtova@triada.cz
Renata Mračková, mrackova@triada.cz – komerční přílohy, inzerce
RNDr. Tomáš Renčín, rencin@triada.cz
Redakční rada
Josef Bezdíček
Ing. Ivo Bělonohý
Ing. Ivan Černý
Ing. Martin Dvořák
PhDr. František Hrdlička
Ing. Věra Kameníčková, CSc.
Ing. Rudolf Kotrba
PhDr. Miloslav Macela
Ing. Danuše Prokůpková
Ing. arch. Martin Tunka, CSc.
Ing. Alexandra Vobořilová
Ing. David Koppitz – předseda