Obec a finance 3/2008Časopis Obec a finance 3/2008

Úvodní články navazují na státní závěrečný účet a věnují se hospodaření státního rozpočtu, krajů i obcí. Samostatná pozornost je věnována zadlužení obcí, které poprvé vykazuje mírný pokles. Zajímavý článek od Martina Netolického je věnován problematice vývoje cen v návaznosti na výdaje obcí.

Problematice bytové politiky se věnuje komentář k statistice výstavby za 1. čtvrtletí letošního roku a článek Jiřího Klímy – Regionální disparity a dotační politika, který popisuje soustavu indikátorů k diferenciaci dotací.

Shrnutí legislativní úpravy stavebního zákona přináší ve svém textu Pavel Drahovzal, o regulaci rozvoje obce hovoří starosta Dolních Břežan Věslav Michalik a Martin Tunka seznámí čtenáře s návrhem dokumentu Politika územního rozvoje ČR. O zkušenostech s  financováním na místní a regionální úrovni píše Věra Kameníčková podle příručky Rady Evropy.

Příloha Veřejná správa online je věnována problematice eTourism a přístupům MMR včetně soutěže o nejlepší turistický web. V  čísle naleznete jako vždy Zprávy Ministerstva financí, Zpravodaj Ministerstva zemědělství, odpovědi na dotazy čtenářů a další pravidelné rubriky.

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2008