Obec a finance 1/2015Časopis Obec a finance 1/2015

Vychází první letošní číslo časopisu Obec & finance a spolu s ním samostatná příloha Veřejná správa online, věnovaná informačním technologiím ve veřejné správě se zaměřením na připravovanou konferenci ISSS 2015, která se koná v Hradci Králové dne 13. a 14. dubna.

V novém čísle Obec & finance naleznete článek o porušování rozpočtové kázně při realizaci dotovaných projektů a následných finančních dopadech pro obce. Jsou zde také první předběžné výsledky hospodaření obcí v loňském roce, vývoj zadlužení obcí a vliv změny rozpočtového určení daní na jednotlivé velikostní skupiny obcí a hlavní ukazatele jejich rozpočtů.

Několik textů je věnováno připravované legislativě, zejména novému zákonu o vnitřním řízení a kontrole, o rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, ale i o úpravě shromažďovacího práva. Pozornost zaslouží i dva texty zaměřené na využití integrovaných nástrojů v rámci územní dimenze při podpoře z evropských fondů.

V čísle je prezentováno několik úspěšných projektů a studií včetně textů o koordinaci bytové výstavby a nových trendech sportovních staveb. O hospodaření s energiemi jsou texty zaměřené na koncepci veřejného osvětlení, větrné elektrárny či hospodaření s vodou. Je zde i informace o nových dotacích na třídění odpadů.

Součástí vydání jsou pravidelné rubriky – zrcadlo doby, Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Obec účtuje, odpovědi na dotazy čtenářů a další.

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2015