Obec a finance 5/2022Časopis Obec a finance č. 5/2022

V těchto dnech vyšlo číslo 5/2022 časopisu Obec a finance v tištěné podobě a od roku 2023 se časopis přesouvá na nově koncipované stránky www.dvs.cz, které budou pro všechny čtenáře dostupné bezplatně.

Nynější výtisk se vrací k soutěži Vesnice roku, představí oceněné nejúspěšnější knihovny letošního roku a také Osobnost venkova uvedenou do Síně slávy – pocta za rozvoj venkova.

V reportáži jsou prezentovány základní vystoupení zainteresovaných resortů, které se prezentovaly novým starostům a starostkám na 56. Dnech malých obcí. Obsáhlý článek s titulem Jak si poradit s příjmy a výdaji rozpočtu obce se zabývá nejen prognózou ekonomického vývoje, ale zejména přístupem obcí k současné ekonomické situaci ovlivněné inflací a energetickou krizí. Přinášíme také informaci o hospodaření obcí za osm měsíců letošního roku ve srovnání s předchozími dvěma lety, ovlivněnými pandemií koronaviru.

Aktuální je také informace o příspěvku na výkon státní správy v roce 2023 a článek o novinkách, které přináší novela exekučního zákona. K zamyšlení je text o možných povolebních komplikacích, které mohou potkat některé obce v souvislosti případnou registrací zvolených zastupitelů. Pro obce budou přínosem i podněty v článku o nových podmínkách zemědělských dotací s dopadem do jejich hospodaření.

Z informatiky je zde článek o novele zákona o poskytování informací a text o digitální transformaci veřejné správy. V časopise nejdete i pravidelné rubriky – Informace z Ministerstva pro místní rozvoj, Obec účtuje, Odpovědi na dotazy, Zrcadlo doby atd.

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2022