Obec a finance 3/2011Časopis Obec a finance 3/2011

Třetí číslo časopisu Obec a finance přináší nový návrh zákona o rozpočtovém určení daní, který představil ministr financí Miroslav Kalousek, včetně tabulek a grafů. Zpravodajství z celostátních setkání dvou republikových organizací měst a obcí (Svazu měst a obcí ČR ve Zlíně a Sdružení místních samospráv ČR v Benešově) uvádí jejich základní cíle a priority.

V několika analytických textech časopis rozebírá hospodaření územních samosprávných celků na základě údajů ze Státního závěrečného účtu za rok 2010. Z finanční sféry je v časopise popisován dopad změn DPH do příjmů obecních rozpočtů a samostatný článek se zabývá srovnáním dopadů daně z nemovitostí do hospodaření obcí na Slovensku a u nás. Ukazují se také možnosti obcí v boji s hazardem při novelizaci zákona o loteriích.

Podrobně je uvedena, mimo dalších informací z dílny Ministerstva pro místní rozvoj, obsáhlá novela zákona o veřejných zakázkách. Zpravodaj Ministerstva zemědělství pro samosprávné celky ukazuje výsledky 12. kola a přípravu na 14. kolo příjmu žádostí o podporu v rámci Programu pro rozvoj venkova. Časopis přináší rovněž tradiční Zprávy Ministerstva financí a známou rubriku Odpovědi na dotazy čtenářů. Několik článků je věnováno 20. výročí přijetí Programu obnovy vesnice. Svůj prostor dostala ústavní analýza přímé volby starostů a rozbor bytové výstavby formou dřevostaveb. Pokračuje seriál výkladu legislativy z oblasti ekonomické činnosti samosprávy – téma dispozice obcí s nemovitým majetkem.

Jako samostatná příloha vychází Veřejná správa online věnovaná informačním technologiím ve veřejné správě včetně aktuálních informací z oboru.

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2011