Přední strana obálky 5/2009 (65 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2009

Jedenáct vládních priorit
Po zrušení předčasných voleb Ústavním soudem má úřednická vláda premiéra Jana Fischera prodloužený mandát do červnového řádného termínu voleb. Proto v říjnu představila poslancům priority, kterými navázala na programové prohlášení vlády z června a na základě kterých bude přistupovat ke správě země.
Tučín – Vesnice roku 2009
V minulém čísle jsme představili vítěze krajských kol soutěže Vesnice roku 2009. Velké finále, kterého se zúčastnili zástupci všech vítězných obcí proběhlo 23. října v obci Tučín na Olomouckou, který získal titul Vesnicí roku 2009. Na 2. místě se umístila obec Lány (Středočeský kraj) a na 3. místě obec Žernov (Královéhradecký kraj). Rozdána byla také další mimořádná ocenění
Evropská kvetoucí sídla
V letošním ročníku soutěže Entante Florale Europe Českou republiku zastupovali město Krnov a obec Mořice (Olomoucký kraj). Obě sídla byla oceněna stříbrnou medailí a obec Mořice získala také mimořádné ocenění za realizaci mokřadu Mokroš. Nominace proběhla na základě udělení Zelené stuhy České republiky, která je udělována v rámci soutěže Vesnice roku.
Zrcadlo doby – informace z obcí měst a regionů ve zpravodajství ČTK
Nejhorší vzduch dýchají obyvatelé Ostravsko-Karvinska, Třídění bioodpadu v Semilech, Do Pece pod Sněžkou tunelem, Na jihu Čech přibývají lokality NATURA, Na Vysočině zaměstnávají lidi v hmotné nouzi, Oprava Komenského náměstí ve Znojmě, První obecní větrná elektrárna, Plzeň má unikátní technologii, Ústecký kraj chce výnos z ekologických daní, V Kladně chtějí další úsporná svítidla, Františkovy Lázně zakázaly výherní automaty, Obnova historické Rudolfovy aleje v Olomouci, Ve Zlínském kraji se zvýšil počet znečišťovatelů
32. Dny malých obcí
Tradiční podzimní Dny malých obcí proběhly 3. listopadu ve Vyškově a 10. listopadu v Praze. Nabídly pestrý program aktuálních informací z ministerstev financí, zemědělství, vnitra a pro místní rozvoj. Účastníci se také seznámili s výsledky soutěže Vesnice roku, které zde byly prezentovány a měli možnost seznámit se s firemní nabídkou služeb a produktů pro města a obce.
Makroekonomická predikce a fiskální výhled
Makroekonomická predikce a fiskální výhled pravidelně zveřejňuje Ministerstvo financí. Zatímco makroekonomická predikce je zaměřena na celkový vývoj ekonomiky, fiskální výhled sleduje vývoj daňových příjmů v následujících letech, který je pro obecní rozpočty jedním z rozhodujících faktorů. A jak naznačuje výhled, obce se budou muset vyrovnat s poklesem těchto příjmů.
Zvýší se úhrada za služby pro stát – příspěvek na výkon přenesené působnosti výrazně roste
Dlouhodobě starostové menších obcí upozorňovali na nedostatečné krytí výkonu přenesené státní působnosti. Tyto výsledky potvrdila i analýza výdajů a příjmů zpracovávaná vysokými školami pro Ministerstvo financí v loňském roce. Tuto situaci odráží i návrh státního rozpočtu na rok 2010, kdy dojde k navýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti podle typu obce.
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů
Ze zpráv MF ČR č. 5/2009 přinášíme: 1. Nabývání majetku do vlastnictví zřizovatele příspěvkovou organizací zřízenou krajem, 2. Doplňující informace k Metodickému pokynu ČÚZK, 3. Metodický postup k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplněních některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jak hospodařily obce a kraje v 1. pololetí letošního roku?
Předpoklady, že ekonomická recese v podnikatelském sektoru vlivem snížení daňových příjmů veřejných rozpočtů nastoupí i ve veřejné správě, se zatím nenaplnily. Hospodaření obcí a krajů v prvním pololetí letošního roku vykazuje zvýšení příjmů i výdajů, ale i přesto nadále zůstává přebytkové. Svou roli může sehrát i fakt nárůstu bankovních úvěrů územním samosprávám.
Speciální režim pro velká města – evropské dotace v Moravskoslezském kraji
Do speciálního režimu spadá Ostrava, Frýdek-Místek, Opava, Karviná a Havířov. Tato města musela vypracovat integrované plány rozvoje, které jsou novým nástrojem regionální politiky, tak aby měla možnost dosáhnout na evropské dotace v rámci regionálního operačního programu. První z těchto projektů již byly schváleny, další se pomalu rozjíždějí.
Rok změny (2) – hospodaření obcí a krajů po novele RUD
Pokračování článku Ing. Věry Kameníčkové z čísla 4 o výsledcích hospodaření obcí podle krajů v roce 2008, tj. po novele zákona o rozpočtovém určení daní, navazuje rozborem hospodaření ve zbývajících krajích – Královéhradeckém, Pardubickém, Vysočině, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském.
Rozvoj v regionech je velmi důležitý – otázky pro ministra Rostislava Vondrušku
Ministra pro místní rozvoj jsme se zeptali na situaci kolem čerpání prostředků z evropských fondů a monitorovacího systému, na soutěž vesnice roku, regulované nájemné a situaci v sektoru cestovního roku.
Pro územní plány obcí je připraveno 158 milionů
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo kontinuální výzvu k podávání žádostí v Integrovaném operačním programu prioritní osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence pro oblast: 6.5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. Příjem žádostí byl zahájen 30. října 2009.
Dotace na sociální byty budou pro obce i pro investory
Vláda ČR schválila zásadní změnu v poskytování podpory na výstavbu sociálních bytů. A to i pro investory. K tomuto kroku přistoupila, aby výstavba těchto bytů nebyla závislá pouze na veřejných penězích. Rozhovor k tématu poskytl Ing. Pavel Rakouš, ředitel odboru bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj.
Pilotní projekty zaměřené na řešení ohrožených romských komunit prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje měst
Pilotní projekt je soubor individuálních projektů, naplánovaných v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, který propojí aktivity bytové regenerace a revitalizace veřejných prostranství se sociální začleňováním. Na úvod přestavujeme projekt, který připravili v Přerově.
Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa
Program zaměřený na partnerskou spolupráci subjektů z různých zemí v prostoru Střední Evropy, V současnosti probíhají projekty z první výzvy zaměřené především na konkurenceschopnost a atraktivitu regionů. Zároveň je očekáváno vyhodnocování druhé výzvy, do které bylo přihlášeno dvakrát více projektů.
Bytová výstavba v obcích v letech 1997–2008
Od roku 1997–2008 bylo v České republice dokončeno celkem 338 653 bytových jednotek. Nejvíce bytů přibilo ve velkoměstech nad 100 000 obyvatel, nejméně pak v městech ve velikostní skupině 50–100 000 obyvatel. Další důležité statistiky a poznatky o bytové výstavbě v článku shrnuje RNDr. Jiří Klíma.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství pro územní samosprávné celky
Ministerstvo zemědělství ocenilo obce – Oranžová stuha za spolupráci obce s místními zemědělskými subjekty v soutěži Vesnice roku 2009 – představení úspěšných obcí, Proplácení DPH obcím – státní dotační program OBCE
Odpovědi na dotazy – praktické problémy financování obcí, měst a regionů
Z vašich došlých dotazů tentokrát vybíráme z těchto oblastí – hospodaření podle rozpočtu a kontrola zřízených a založených organizací, závěrečný účet a přezkum hospodaření, porušení rozpočtové kázně, správní delikty, zřizování příspěvkových organizací.
Hospodaření obce (4)
Čtvrté pokračování seriálu Mgr. Jana Břeně o ekonomické podstatě, majetku a hospodaření obce. Tentokrát se na obec podíváme jako na veřejnoprávní korporaci, jejíž hlavním cílem je najít rovnováhu mezi dosahováním zisku a uspokojováním potřeb občanů, a která finanční zdroje získává především z daní a správních poplatků.
Vážná změna ve výkaznictví obcí
Novela zákona o účetnictví, která byla schválena před rokem, bude platit od 1. 1. 2010, I přesto, že jsou teprve schvalovány prováděcí vyhlášky a celá realizace bude pro obce velmi náročná, nezbývá jim, než se na ni připravit. Ministerstvo financí na pomoc spustilo nový informační web k reformě účetnictví a další užitečné rady v článku přináší auditorka a lektorka Ing. Iva Schneiderová.
Reforma veřejných financí – doporučené postupy spojené s aplikací reformy
Jak již poznamenal předcházející článek, zavedení reformy účetnictví bude pro účetní pracovníky obcí náročné. Ing. Danuše Prokůpková připravila několik doporučení, jak se na všechny změny připravit v situaci, kdy platnost zákona je za dveřmi a pro obce nejsou dostupné ani všechny potřebné právní předpisy.
LEDová sprcha – je čas na nové světelné zdroje?
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení představuje nové světelné zdroje, které jsou založené na technologii LED svítidel. I přesto, že se svými parametry doposud nevyrovnají tradičním sodíkovým výbojkám, začínají se realizovat první projekty pro praktické odzkoušení a získání zkušeností s jejich provozem.
Jaké je připravenost měst a obcí na "chodníkovou novelu"?
O chodníkové novele jsme informovali již v čísle 2, kdy byla těsně před schválením. I přes snahu Svazu měst a obcí, tuto novelu alespoň odložit, byla nakonec schválena a s prvním sněhem tak na obce přešla povinnost úklidu chodníků. Na konferenci Den malých obcí jsem se zeptali přímo starostů, jak se s touto situací vyrovnali a připravili se na letošní zimu.
Francie stále nabízí inspiraci
Podobnost samosprávy v České republice a Francii nabízí celou řadu možností pro sdílení praktických zkušeností. Zástupci z Komory obcí Svazu měst a obcí České republiky navštívili během týdenního pobytu regiony Alsasko a Franche-Comté. Krátkou reportáž připravil Josef Bezdíček, předseda Komory obcí SMO ČR.
Digitální projekty na Slovensku vítězí, ale pod kritikou je nezákonný způsob hospodaření
Turčianske Teplice spustili ako prvé na Slovensku projekt Digitálne mesto, Trnava znížila nájom pre nefajčiarske kaviarne a prevádzky bez výherných automatov, Bratislava monitoruje kamerami vybrané vozidlá MHD, Banská Bystrica bojuje proti drogám pomocou unikátneho prístroja, Skalica predala lesy kvôli kúpe nemocnice, ktorú však majiteľ nepredáva, Primátor Branova zneužil úrad na volebnú kampaň, Hlboké nad Váhom hospodári bez pravidiel
Datové schránky v ostrém provozu
1. listopadu 2009 byl zahájen ostrý provoz datových schránek pro povinné subjekty a rozvoj e-governmentu v ČR tak vstoupil do své další etapy, ale žádná velká revoluce se nekoná. Všechny začátky jsou těžké a na celý systém se snáší kritika a bojuje s technickými problémy. Až další měsíce ukážou, zda systém datových schránek obstojí.
Zeptali jsem se…
nového náměstka ministra vnitra pro informatiku Ing. Jaroslava Chýlka na jeho nástup do úřadu, situaci kolem datových schránek a na jeho další úkoly, které ho na této pozici čekají.
Datové schránky a zálohování dokumentů – technologická centra a spisová služba
Informační systém Datových schránek nemůže fungovat sám o sobě a města a obce potřebují další infrastrukturu a nástroje pro zálohování a evidenci datových zpráv. K situaci kolem výzev na technologická centra a spisové služby přináší další užitečné informace Ing. Simona Rákosová, která je zodpovědná za implementaci e-governmentu ve správním obvodu města Kladna.
Přecházíme na digitální TV
Konec analogu v územní oblasti Plzeň se obešel bez problémů – výsledky průzkumu mezi obyvateli v oblasti Plzeň, Centra pro handicapované se osvědčila – speciální informační centra poskytující technickou asistenci postižený občanům v souvislosti s přechodem na digitální TV
Digitalizace médií a komunikačních sítí
Rozhovor s Ing. Petrem Opletalem, generálním ředitelem a členem představenstva RIO Media, a. s., která je třetí největší společností v Česku poskytující služby elektronických komunikací domácnostem a realizuje rozsáhlé investice do rozvoje optických sítí.
Fakturace bez papíru
Rozvoj elektronizace veřejné správy postupuje. S ním přibývá také nástrojů, které je možné využívat. Nejaktuálněji to bude elektronická faktura, kterou od příštího roku bude možné zasílat i přes systém datových schránek. Proto je ale nutno zavést jednotný standard elektronické fakturace. Více v článku představuje Mgr. Tomáš Lechner.