Přední strana obálky 5/2008 (59 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2008

Lidečko v sousedství Čertových skal
Reportáž ze slavnostního vyhodnocení letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2008, které se konalo 7. listopadu 2008 ve vítězné obci Lidečko na Vsetínsku.
Výsledky krajských voleb
Redakční článek přináší shrnutí výsledků voleb do krajských zastupitelstev. Tyto volby byly jednoznačným vítězstvím České strany sociálně demokratické, což nepředpokládal žádný předvolební průzkum.
Zdar, bratře náčelníku!
Tradiční fejeton Jana Pokorného má namířeno na politické výhry a prohry, kterých jsme byli svědky během letošního "supervolebního" podzimu.
Co očekáváte od nových zastupitelstev krajů
Před volbami do krajských zastupitelstev jsme oslovili starosty tří vybraných obcí a přinášíme jejich názory na to, jak by měla po volbách vypadat spolupráce krajů a místních samospráv.
Jubilejní třicáté Dny malých obcí
Ohlédnutí za podzimními Dny malých obcí, které se konají již od roku 1995 a jsou tradičním místem setkání představitelů místních samospráv a státní správy.
Výdaje obcí podle odvětví a velikostních skupin
Pokračování článku "Porovnání vývoje a struktury obecních výdajů" Věry Kameníčkové a Ondřeje Pirohaniče (CCB -– Czech Credit Bureau, a.&násp;s.) z minulého čísla dále rozvíjí pohled na strukturu výdajů v závislosti na velikosti obce.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy MF ČR č. 5/2008 informují o možnostech prodeje pohledávek města a doplňují informace k proběhlým volbám. Dále se vracíme ke Zprávám MF ČR č. 4/2008 a přetiskujeme zprávu o podnikatelské činnosti územních samosprávných celků.
Schválené rozpočty a skutečné hospodaření
Lucie Sedmihradská z Katedry veřejných financí VŠE srovnává ve svém článku rozdíly mezi skutečným hospodařením a rozpočty obcí, upozorňuje na možné problémy plynoucí z této situace a navrhuje možnosti řešení.
Zrcadlo doby
Ze zpravodajství ČTK přinášíme souhrn krátkých zpráv z obcí, měst a regionů.
Kontrola ve veřejné správě aneb cesta k respektu a důvěře
Pod záštitou Františka Dohnala, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, a Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny proběhl 4. listopadu v Praze 2. ročník celostátní konference určené všem, kteří se zabývají kontrolou na úrovni státní správy a samosprávy.
Místní referendum
Jan Břeň připravil komentář druhé novely zákona o místním referendu,která nabyla účinnosti k 1. červenci 2008 a zavádí nová pravidla pro jeho platnost a závaznost.
Úspěšné projekty ze středních Čech
Ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR představujeme úspěšné projekty realizované z prostředků Společného regionálního operačního programu ve Středních Čechách v programovacím období 2004--2006.
Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Aktuální informace z resortu Ministerstva zemědělství o Programu rozvoje venkova, návštěvě eurokomisařky pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel, celostátní síti pro venkov a další.
Strategické plánování
Novým trendem v oblasti rozvojových projektů samospráv se stávají Strategické plány rozvoje měst, které efektivně podporují směřování investičních aktivit. Článek připravil Karel Malík z odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy.
Odpovědi na dotazy
Text připravili Helena Peterová a Jan Břeň. Zodpovídali Vaše otázky o sponzorských darech, stravenkách pro zaměstnance, odměnách pro neuvolněné zastupitele, zastupování starosty místostarostou a poskytování půjček z rozpočtu obce.
Jednací řízení
Jednací řízení je zadávací řízení používané při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., které lze využít za zvláštních okolností. Jak správně postupovat, aby nebyly porušeny přísné podmínky zákona vysvětlují Kateřina Koláčková a Vladimír Levandovský za společnosti Otidea, a. s.
Bytová výstavba v obcích
Jiří Klíma, ředitel úseku regionálního rozvoje a bydlení ÚRS Praha, a. s., hodnotí vývoj bytové výstavby v obcích v letech 1997--2007 a související aspekty rozvoje bytového fondu.
Revitalizační projekty
I v době finanční krize mohou vznikat revitalizační a rozvojové projekty. Uplatní se pouze ty, které budou řešeny komplexně. Příkladem takového projektu je "Opravdu Nový Klimentov", řešící revitalizaci bývalých kasáren v obci Velká Hleďsebe.
Finanční vztahy státu a územních samospráv
Pokračování článku Ing. Eduarda Komárka sleduje další vývoj v uspořádání územních samospráv -– vznik Regionálních rad soudržnosti v důsledku našeho přistoupení k EU a zabývá se problémy financování z pohledu heterogenity krajů ČR.
Poznatky z přezkoumání hospodaření obcí
Opět nadchází čas, kdy se přezkum hospodaření územně samosprávných celků stává aktuálním tématem. Auditor Miroslav Gross v článku poodkrývá některé z nejčastějších problémů.
Správné hospodaření s odpadem¨
V článku seznamujeme se zajímavými opatřeními místních samospráv u našich východních sousedů. Představujeme nejen úspěšná opatření jako např. separace odpadu v Polárikovu, ale i ta méně úspěšná, kterým se dostalo negativního hodnocení.
Rozbor komunikace
Rozbor z pohledu městských a obecních úřadů přináší Mgr. Tomáš Lechner. Statistické údaje jsou sledovány jednak z hlediska platné legislativy (zákon č. 499/2004 Sb. o spisové službě), ale také z pohledu nového zákona č. 300/2008 Sb.o elektronických úkonech.
CzechPOINT se rozšíří
Rozhovor s vrchním ředitelem sekce rozvoje a projektového řízení ICT Ministerstva vnitra ČR Ing. Jindřichem Kolářem o rozšíření služeb Czech POINTu, dalším rozvoji e-governmentu a o tom, jak nám roste EGON…
Důvěryhodné uložení dokumentů
Společnost Siemens jako jeden z nejvýznamnějších hráčů na poli ICT představuje řešení OAIS (Open Archival Information System)pro archivaci elektronických dokumentů a zabezpečení jejich validity.
Efektivní veřejné zakázky
Systém axis4.info – Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory ČR nabízí obcím a městům další možnost jak rychle a kvalitně organizovat výběrová řízení i s přihlédnutím k zákonným požadavkům na tato řízení.
Předána ocenění Otevřeno x Zavřeno
Výsledky šestého ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno vyhlásila Otevřená společnost, o. p. s. Soutěž sledující otevřenost veřejné správy a přístupnost informací opět odkryla další nešvary a zároveň ocenila vstřícný přístup těch nejlepších institucí veřejné správy.
Využití datového skladu na Vysočině
Aplikace Statistických a analytických služeb kraje Vysočina, zpřístupněná na webových stránkách Kraje Vysočina, poskytuje rychlý přístup ke krajským statistickým datům a umožňuje jejich vzájemné srovnání.
Elektronické zpracování DPH
Informační systém Munis společnosti Triada v rámci svých ekonomických agend nabízí i modul Výkazy DPH. Ten umožňuje pohodlné a jednoduché zvládnutí DPH i pro nové plátce.