Všeobecné podmínky publikování v časopise Obec a finance

  • Autor tím, že dal souhlas ke zveřejnění svého slovesného nebo audiovizuálního díla v časopise Obec a finance prohlašuje, že souhlasí v dalším užití díla s těmito Všeobecnými podmínkami vydavatele.
  • Autor svoluje k tomu, aby společnost Triada, spol. s r. o., uveřejnila jeho příspěvek v časopise Obec a finance, a tím uděluje vydavateli časově neomezený souhlas ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu.
  • Autor souhlasí s tím, že si vydavatel vyhrazuje právo redakčně zkrátit délku příspěvku a schválit obsah textu. Vydavatel je povinen při nakládání s dílem postupovat tak, aby neporušil nezcizitelná práva autora obsažená v zákonech České republiky.
  • Podmínky licenční (autorské) smlouvy uzavřené případně mezi autorem a vydavatelem mají přednost před těmito všeobecnými podmínkami.
  • Autorská odměna je dána dohodou mezi autorem a vydavatelem.