Obec a finance 1/2021Časopis Obec a finance 1/2021

Vychází letošní první číslo časopisu Obec a finance. Dozvíte se v něm spoustu nových informací z veřejné správy, připraveny jsou pro vás články, analýzy i odpovědi na dotazy z oblasti účetnictví. V tradičních rubrikách se dočtete aktuální informace z jednotlivých ministerstev. A na jaká konkrétní témata se tedy můžete těšit?

Úvodní článek časopisu se věnuje hospodaření státního rozpočtu v roce 2020 a rozebírá, jaký vliv měla epidemie COVID-19 na příjmy, výdaje a schodek rozpočtu, resp. na státní dluh. Za přečtení určitě stojí text, ve kterém Sdružení tajemníků diskutuje otázky home office v prostředí veřejné správy. Komora architektů pak v dalším příspěvku upozorňuje samosprávu a státní správu na aktuální otázky v období pandemie.

Obec a finance se věnuje i problematice nového stavebního práva, v článcích s názvy Tři podoby rekodifikace a Mýty kolem stavebního zákona. Pozornost je věnovaná i krajům a jejich ekonomickému a demografickému vývoji – za dvacet let krajského zřízení v těchto ukazatelích sice došlo k řadě změn, rozdělení sdílených daní mezi kraje však zůstává beze změny.

V samostatném článku je představen Modernizační fond a jeho možnosti ve vztahu k územní samosprávě. Ministerstvo vnitra přináší výsledky projektu modernizace veřejné správy, v časopise je dále zveřejněna analýza bytových projektů v hlavním městě za loňský rok a k dispozici jsou i příspěvky věnované kořenovým čistírnám odpadních vod, agroturistice a odpadovému hospodářství. V krátkém textu také informujeme o nových poplatcích za komunální odpad.

Své místo má v prvním čísle samozřejmě i oblast informatiky, za pozornost určitě stojí texty o možnosti využití otevřených dat, identifikace podatelů a uživatelů online služeb. Pokračuje také seriál k vyřizování žádostí o informace. Čtenáři se dočkají i všech pravidelných rubrik, ať už jsou to Zprávy MF ČR, Informace z MMR, Obec účtuje nebo Odpovědi na dotazy.

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2021