Obec a finance 5/2010Časopis Obec a finance 5/2010

Páté číslo časopisu Obec a finance obsahuje zvláštní přílohu "Rukověť starosty" – s úplným zněním zákona o obcích a seznamem základních právních předpisů pro pracovníky samosprávy a přílohu Veřejná správa online (moderní informatika ve veřejné správě – tématicky zaměřená na informatiku ve zdravotnictví).

V časopise naleznete výsledky komunálních voleb s komentářem, analýzu SMO o potřebách obcí a měst i výsledky jednání Svazu s vládou ČR. Analýza příjmů a výdajů malých obcí ukazuje jejich ekonomickou situaci. Problematice venkova je věnována úvaha o identitě českého venkova a analýza dopravní obslužnosti na venkově. Kvalitu života v 50 největších městech dokumentují dílčí tabulky jednotlivých indikátorů. Zajímavý je i projekt města Orlová, řešící sociálně vyloučené lokality.

Daňové příjmy obcí nejsou určeny k řešení přenesené působnosti – to je reakce na návrh státního rozpočtu, který krátí příspěvek státu obcím. Dále přinášíme rozhovor o datových schránkách, nejčastější pochybení obcí při výkonu samostatné působnosti a informaci o nutnosti vyplnit oznámení o střetu zájmů. Další texty se zaměřují na reformu účetnictví, nové trendy v čištění vod, bytovou výstavbu a financování sociální péče.

Pravidelné rubriky tvoří informace z Ministerstva pro místní rozvoj, Zpravodaj Ministerstva zemědělství a Zprávy Ministerstva financí. Časopis je doplněn Katalogem auditorů a daňových poradců.

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2010