Obec a finance 4/2010Časopis Obec a finance 4/2010

Čtvrté číslo časopisu Obec & finance obsahuje výtah z programového prohlášení vlády se zaměřením na veřejnou správu, podrobné zpravodajství ze soutěže Vesnice roku 2010 včetně portrétu oceněných obcí.

Naleznete zde upozornění na predikci daňových příjmů na rok 2011, rating obcí i aktuální informace. Z rozhovorů stojí za přečtení názory ministra dopravy Víta Bárty, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a také stanoviska I. náměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišky.

Před volbami je dobré seznámit se s anketou, ve které byli osloveni starostové a starostky, kteří již dlouhodobě působí ve svých funkcích. Představen je rovněž nový ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a Ivan Fuksa, ministr zemědělství.

Podstatná část textů i příloha je věnována prevenci povodní a záplav. Analytické články z oblasti financování jsou zaměřeny na rozdílnosti hospodaření obcí v jednotlivých krajích a samotné porovnání krajských rozpočtů. Podrobně je popsáno období správy obce od konání komunálních voleb po svolání ustavující schůze zastupitelstva.

V časopise dále naleznete porovnání podpory bytové výstavby v zemích Evropské unie, studii, která se věnuje pohřbívání a hřbitovům, jako reflexi kultury českého venkova, pokračování seriálu o hospodaření obcí, text o obnovitelných zdrojích energie I aktuální výsledky pořadí kvality života v českých městech.

Součástí periodika Obec & finance jsou pravidelné rubriky – zprávy Ministerstva financí, informace Ministerstva pro místní rozvoj, zpravodaj Ministerstva zemědělství, odpovědi na dotazy čtenářů, zkušenosti ze zahraničí a zejména obsáhlá příloha "Veřejná správa online," která se zabývá informační technologií a jejím uplatněním ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2010