Obec a finance 3/2010Časopis Obec a finance 3/2010

V třetím čísle časopisu Obec a finance vedle základní informace o výsledcích parlamentních voleb dostává čtenář informaci o čerpání evropských fondů v ČR a srovnání se zeměmi střední a východní Evropy.

Páteří finančních informací je státní závěrečný účet hospodaření územních samospráv za rok 2009. Vedle celkového pohledu na hospodaření obcí a krajů přináší časopis podrobnější rozbor z hlediska zadluženosti obcí a z pohledu struktury dotací, vždy ve srovnání s vývojem posledních let. Finanční problematice se věnují také texty o správě daní z nemovitostí, o prvorepublikovém zákonu o domovní dani, o zákonu o loteriích a popsán je realistický stav veřejných financí.

O budoucí politice soudržnosti je rozhovor s ministrem Vondruškou, píšeme o projektech integrace romského obyvatelstva, o zásadách urbánní politiky a o podpoře bytové výstavby v minulosti i současnosti. Představena je vize českého zemědělství, článek o hodnotách venkovské krajiny a texty o kořenových čistírnách odpadních vod a o ekonomice veřejných bazénů.

V čísle naleznete pravidelné rubriky, Odpovědi na dotazy, Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj a Zpravodaj Ministerstva zemědělství. V části Veřejná správa online jsou nové informace o technologiích ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2010