Obec a finance 2/2010Časopis Obec a finance 2/2010

Druhé číslo časopisu Obec a finance mj. obsahuje předvolební úvahu na téma "Vyléčíme veřejné finance?" Je zde dále zamyšlení nad tím "Co je vlastně zákonnost" v návaznosti na navrhovanou novelu Ústavy, která má rozšířit pravomoc NKÚ o kontrolu samosprávy. Články z oblasti financování se zabývají využitím koeficientů u daně z nemovitostí, rozborem veřejných zakázek zadávaných územní samosprávou, vyhláškami k poplatkům ze psů a diskuzí o rozhodování o dotacích na poskytování sociálních služeb.

Zajímavá je prognóza vývoje obyvatelstva v Plzeňském kraji, bilanční rozhovor s ministrem pro místní rozvoj, a serie textů o venkovském osídlení – "Mění se vnímání venkova, "Typologie venkovského prostoru" a "Zanikání škol na českém venkově".

Významná zjištění přináší rozbor "Veřejné osvětlení a jeho současný stav" a nové informace o povinnostech obcí při zajišťování bezpečnosti práce na stavbách. Z dílny ministerstva vnitra je publikována řada odpovědí na dotazy o jednání zastupitelstva obce a o nakládání s jejím majetkem. Aktuální je rovněž článek o budoucnosti fotovoltaiky.

V obsahu časopisu nalezneme pravidelné informace z ministerstva pro místní rozvoj, zpravodaj resortu zemědělství pro územní orgány a Zprávy ministerstva financí včetně odpovědí na dotazy čtenářů. Součástí čísla je také příloha "Veřejná správa online" a samostatné přílohy – Služby eGovernmentu pro veřejnou správu a Přecházíme na digitální TV.

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2010