Obec a finance 1/2010Časopis Obec a finance 1/2010

V prvním čísle časopisu Obec a finance v roce 2010 najdete strategickou vizi udržitelného rozvoje ČR, 38 společných opatření vlády, odborů a zaměstnavatelů, přijatých jako východiska z krize, novou makroekonomickou predikci a vývoj zadluženosti a monitoring hospodaření obcí.

Zajímavé jsou i články o vlivu majetku na obecní příjmy a výdaje, informace o překonání důsledků krize v rozpočtech územních samospráv  evropských zemí a informace o čerpání prostředků z fondů Evropské unie.

Aktuální je rozbor dopadů krize do ekonomiky jednotlivých okresů, soubor statistických údajů o venkově, projekty obcí v Programu rozvoje venkova, informace o financování sociálních služeb i zpráva o koordinaci bezpečnosti práce na stavbách a vyplývajících povinností obcí. Ze zahraničních zkušeností je podnětná informace o podpoře meziobecní spolupráce ve Francii.

V časopise naleznete další pravidelné rubriky jako odpovědi na dotazy čtenářů, Zprávy Ministerstva financí, informace Ministerstva pro místní rozvoj, zpravodaj Ministerstva zemědělství a samostatnou přílohu Veřejná správa online o informačních technologiích.

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2010