Obec a finance 5/2009Časopis Obec a finance 5/2009

Páté číslo časopisu Obec a finance přináší mj. makroekonomickou predikci a fiskální výhled příjmů na období let 2010 až 2012, což napomůže i obcím pro přípravu obecních rozpočtů. Další informace se týkají posílení prostředků na výkon přenesené působnosti a rozborů hospodaření obcí – první analýza porovnává loňské výsledky podle krajů, druhý rozbor vychází z aktuálních údajů za první pololetí letošního roku.

Rozvoj regionů je předmětem rozhovoru s ministrem pro místní rozvoj a z této oblasti jsou i další texty o dotacích na sociální bydlení, pilotních projektech na řešení romských komunit, příklady projektů programu nadnárodní spolupráce a rozbor bytové výstavby za poslední období.

Několik textů je věnováno reformě účetnictví, zveřejňuje se adresář auditorů a prezentují se firmy z oblasti komunální techniky a veřejného osvětlení.

V čísle jsou pravidelné Zprávy ministerstva financí i Zpravodaj ministerstva zemědělství, odpovědi na dotazy čtenářů i zkušenosti ze zahraničí. Přílohou časopisu je "Veřejná správa online", která se věnuje e-Governmentu, zejména problematice datových schránek.

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2009