Obec a finance 4/2009Časopis Obec a finance 4/2009

Ve čtvrtém čísle letošního ročníku časopisu Obec a finance naleznete redakční komentář k aktuální politické situaci, informaci o inkasu daňových příjmů i výsledky soutěže Vesnice roku 2009. Financování velkých měst bez emocí – to je text, vycházející z analýzy financování územní samosprávy, který zpracovala Ing. Jaroslava Kypetová.

Dopady novely rozpočtového určení daní do hospodaření obcí analyzuje Ing. Věra Kameníčková podle jednotlivých krajů v článku Rok změny. Série informací z ministerstva pro místní rozvoje se zabývá čerpáním fondů Evropské unie, problematikou cestovního ruchu a materiálem Politika územního rozvoje.

Důležité změny ve výkaznictví obcí přináší novela zákona o účetnictví, energetické indikátory popisuje Ing. Jaroslav Klusák a změny a trendy v rozmístění obyvatelstva komentuje RNDr. Jan Muller. Zpravodaj ministerstva zemědělství informuje o výstavě Země živitelka a o Programu rozvoje venkova.

Z oblasti legislativy jsou texty o novele stavebního zákona (Mgr. Pavel Drahovzal), o novele přestupkového zákona (Mgr. Jan Potměšil) a pohled na ekonomickou podstatu obcí (Mgr. Jan Břeň). Dále v čísle naleznete texty k činnosti sborů dobrovolných hasičů a k problematice vodárenství (privatizace, partnerství veřejného a soukromého sektoru, sdružení obcí).

Součástí časopisu je příloha Veřejná správa online a pravidelné rubriky (odpovědi na dotazy čtenářů, zprávy ministerstva financí, zahraniční zkušenosti, zrcadlo doby atd.)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2009