Obec a finance 2–3/2020Časopis Obec a finance 2–3/2020

Epidemie koronaviru způsobila, že nevyšlo druhé číslo časopisu Obec & finance, což nyní nahrazuje dvojčíslo 2–3/2020, které právě přichází k předplatitelům. Řada článků reaguje na nové podmínky, které světová pandemie způsobila v dopadu na hospodaření a život v obcích a městech.

V oblasti financování je několik textů věnováno závěrečnému účtu hospodaření územní samosprávy, ale hned úvodem se píše o dopadech do rozpočtů obcí a nutnosti jejich kompenzace. Zajímavý článek je věnován platbám státu na výkon přenesené působnosti.

Velmi významný a obsáhlý rozhovor s ministryní pro místní rozvoj je věnován aktuálnímu stavu rekodifikace stavebního práva. Představuje se nový zákon o územním členění státu a uváděna jsou základní čísla o stavu veřejné správy. Představeny jsou nové nálezy Ústavního soudu k zákonu o střetu zájmů včetně povinností zastupitelů při podávání průběžného oznámení.

Několik dalších textů je psáno v návaznosti na pokoronavirové období (sociální transfery, dluhy a exekuce, hospodaření s vodou, agroturistika). V části věnované životnímu prostředí se píše o odpadovém hospodářství, domácích čistírnách odpadních vod i o cenách vody.

V rozšířeném rozsahu najdete pravidelné rubriky, které reagují na aktuální problematiku v návaznosti na epidemii (účetnictví, dotazy a odpovědi, zrcadlo doby a další). Samozřejmostí je příloha Veřejná správa online, která je věnována informačním technologiím ve veřejné správě – mimo jiné problematice open-source, novému organizečnímu uspořádání konference ISSS a významu informačního systému Munis v době nouze.

Rešerše časopisu Obec a finance 2–3/2020