Vychází dvojčíslo časopisu Obec a finance

Příští týden bude na úřady rozesláno zbrusu nové dvojčíslo časopisu Obec a finance. Chystané vydání přinese kromě všech pravidelných rubrik také aktuální informace navazující na pandemii koronaviru včetně dopadů do činnosti obcí a měst. A na co dalšího se mohou čtenáři těšit?

Součástí dvojčísla budou materiály s analýzou a komentářem výsledků hospodaření územních samosprávných celků v roce 2019, sestavené na základě konečných rozpočtových údajů obcí a krajů. Chybět nebudou návrhy na změny daňových příjmů obcí a řešení příspěvku na výkon přeneseného výkonu státní správy. Velká pozornost bude věnovaná také konečnému návrhu nové úpravy stavebního práva a čtenáři se dozví i o změnách zákona o střetu zájmů nebo o rozsahu poskytovaných sociálních dávek. Řada článků bude zaměřena na problematiku životního prostředí.

Jako obvykle bude součástí časopisu také příloha Veřejná správa online. Kromě zamyšlení Michala Rady nad rolí open-source softwaru ve veřejné správě zde zájemci najdou nejnovější informace o připravované podzimní konferenci ISSS 2020: Nové perspektivy a informace z oblasti kybernetické bezpečnosti. O svoji tradiční dvoustranu nepřijdou ani uživatelé IS Munis, tentokrát s hlavním tématem „stav nouze“.