Obec a finance 3/2009Časopis Obec a finance 3/2009

Vychází třetí letošní číslo časopisu Obec a finance s přílohou Veřejná správa online. Čtenář se může seznámit s Programovým prohlášením vlády, získá informace o volbách do Evropského parlamentu a dostane reference o sněmování Svazu měst a obcí i Sdružení místních samospráv. Podrobné jsou analýzy hospodaření obcí i krajů za rok 2008 a poslední informace před termínem podání čestného prohlášení podle zákona o střetu zájmů.

Řada textů je věnována aktuální problematice datových schránek, které mají začít fungovat od 1. července. Časopis přináší pravidelné Zprávy Ministerstva financí, Informace z Ministerstva pro místní rozvoj i Zpravodaj Ministerstva zemědělství pro územní orgány.

Zajímavé jsou i materiály o boji proti neplatičům, článek Změny a trendy rozmístění obyvatelstva. Naleznete zde pravidelné odpovědi na dotazy čtenářů i zahraniční zkušenosti.

Příloha Veřejná správa online je věnována datovým schránkám a jejich implementaci, e-turismu a přínosu MMR k této oblasti i otázkám digitalizace.

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2009