Obec a finance 1/2009Časopis Obec a finance 1/2009

Časopis tentokrát doprovází tři samostatné přílohy – především je to Veřejná správa online, která je před konferencí ISSS 2009 zaměřena na aktuality ze světa elektronické veřejné správy. Druhou přílohou je ve spolupráci s časopisem Sdělovací technika vydaná dvacetistránková příručka věnovaná digitální televizi. Konečně třetí přílohu tvoří Veřejné bazény a koupaliště 2009.

Časopis představuje podrobně kraje ve třetím volebním období, informuje o novele rozpočtových pravidel, změnách rozpočtového určení daní i modelech soudobé veřejné správy. Analytické dokumenty tentokrát zastupuje podrobný rozbor příjmů obcí v členění podle velikostních skupin i podle rozdělení na kraje. Z oblasti místního rozvoje je představen nový ministr, program podpory územních plánů a informace o monitoringu mikroregionů. Prezentují se i výsledky korespondenčního šetření o potřebnosti bytové výstavby.

Dva texty se věnují problematice daně z nemovitostí – z pohledu současné novely zákona a z hlediska mezinárodního srovnání. Další texty jsou zaměřeny na sociální služby, přípravu datových schránek či ještě k tématu přímé volby starostů.

Nechybí pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Zpravodaj Ministerstva zemědělství, Dotazy a odpovědi.

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2009