Obec a finance 5/2008Časopis Obec a finance 5/2008

V pátém čísle časopisu Obec a finance naleznete rozbor výsledků voleb do krajských zastupitelstev a fejeton Jana Pokorného na související téma. Časopis se vrací k vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2008, které proběhlo ve vítězné obci Lidečko na Valašsku. Podrobné referáty jsou z jubilejních třicátých Dnů malých obcí a z konference Kontrola ve veřejné správě.

Z analytických článků zaujme rozbor výdajů obcí, který je zpracován Ing. Věrou Kameníčkovou a Ing. Ondřejem Pirohaničem podle výdajových oddílů a v členění podle velikostních skupin obcí. K problematice financí vychází úvaha Ing. Lucie Sedmihradské o rozpočtech obcí a jejich skutečném hospodaření a dále přehled základních údajů k rozpočtům územní samosprávy, které vychází z návrhu státního rozpočtu na rok 2009.

O vývoji bytové výstavby na základě statistických výstupů posledních let píše RNDr. Jiří Klíma, o strategickém plánování a integrovaných plánech rozvoje statutárních měst informuje Ing. Karel Malík a komentář k novele zákona o místním referendu přináší Mgr. Jan Břeň. Další zajímavé texty se týkají problémů revitalizace, veřejných zakázek či komunikace místních úřadů.

V časopise naleznete katalog auditorů a daňových poradců a pravidelné rubriky – Zprávy ministerstva financí, Zpravodaj ministerstva zemědělství, Odpovědi na dotazy čtenářů. Nelze zapomenout na přílohu Veřejná správa online, kde čtenáři naleznou řadu textů z oblasti využití informačních technologií ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2008