Připravuje se dvojčíslo časopisu Obec a finance

Časopis Obec a finance vyjde mimořádně až v červnu jako dvojčíslo 2+3/2020. Kromě všech pravidelných rubrik bude v tomto vydání samozřejmě věnovaná velká pozornost aktuálním informacím týkajícím se pandemie koronaviru včetně jejích dopadů na činnost obcí a měst.

Chystané dvojčíslo bude dále obsahovat materiály s analýzou a komentářem výsledků hospodaření územních samosprávných celků v roce 2019. Vycházet budou z konečných rozpočtových údajů obcí a krajů.

Čtenáři se dále seznámí s návrhy na změnu rozpočtového určení daní a řešení příspěvku na výkon přeneseného výkonu státní správy. Chybět nebudou ani informace ke konečnému návrhu nové úpravy stavebního práva. Pozornost bude věnována také změnám zákona o střetu zájmů a problematice Smart City.

Součástí časopisu bude jako obvykle i příloha Veřejná správa online. Obsahovat bude mimo jiné výsledky nového průzkumu Českého statistického úřadu, který se zaměřil na rozvoj digitální společnosti. A o tradiční dvoustranu nebudou ochuzeni ani uživatelé IS Munis.