Obec a finance 4/2008Časopis Obec a finance 4/2008

Ve čtvrtém čísle časopisu Obec a finance jsou představeny všechny vítězné obce v soutěži Vesnice roku 2008 včetně vítězů celostátního kola. Je zde také pozvánka na jubilejní třicáté Dny malých obcí a podrobné Doporučení Rady Evropy k problematice financování a rozpočtování na úrovni obcí a regionů.

K problematice financí vychází řada článků, např. ke kritériu rozlohy při rozdělování daní se vrací JUDr. Netolický, výhody a negativa programového financování komentuje Ing. Špelda, financování sociálních služeb Jan Zeman a důležitý je rozbor výdajů obcí z pera Ing. Kameníčkové a Ing. Pirohaniče.

O bytové, regionální a územní politice je rozhovor s Milanem Půčkem, vychází dva články na téma přímá volba starostů (JUDr. Polčák a Mgr. Pobiš) a komentář k "volební" novele zákona o obcích přináší Mgr. Břeň. Využití spotřebních daní ve Francii jako příjmové položce regionů se vyjadřuje Ing. Kypetová.

V časopise naleznete blok na téma komunální technika a pravidelné rubriky – Zprávy ministerstva financí, Zpravodaj ministerstva zemědělství, Odpovědi na dotazy čtenářů.

Nelze zapomenout na přílohu Veřejná správa online, kde čtenáři naleznou zejména podrobný rozbor a důsledky důležitého zákona o  elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů pro obce a města.

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2008