Obec a finance 2/2008Časopis Obec a finance 2/2008

V letošním druhém čísle časopisu Obec a finance naleznete informaci o Výroční zprávě vlády za uplynulý rok, zpravodajství ze Dnů malých obcí včetně vyhlášení nových zásad soutěže Vesnice roku. Z oblasti financování je zde seriál článků o daňových příjmech obcí v roce 2007 (JUDr. M. Netolický), redakční text o připravované kompenzaci daňových příjmů v rozpočtech obcí v roce 2009, studii společnosti GAREP o místních poplatcích i úvahu Ing. J. Kypetové o údajích ve státním rozpočtu.

Porovnání obcí v jednotlivých krajích z hlediska jejich schopnosti dostát finančním závazkům zpracovala Ing. V. Kameníčková a O. Pirohanič. Pochybení obcí v oblasti jejich samostatné působnosti komentuje Ing. M. Kostruhová a novelu zákona o sociálních službách popisuje na základě praxe Bc. M. Macela. Redakční článek se vrací rozhovorem s několika starostvy k pětiletému působení obcí s rozšířenou působností.

Z oblasti legislativy je zde několik komentářů nových právních úprav – zákon o střetu zájmů (Mgr. J. Pobiš), zákon o obcích a odměny uvolněných členů zastupitelstev (Mgr. J. Břeň) a zákon o odpadech (Mgr. P. Drahovzal). Nalezneme zde také analýzu podmínek podpory bytové výstavby (RNDr. J. Klíma), popis forem spolupráce obcí i řadu textů z oblasti životního prostředí (využití biomasy, revitalizace atd.).

V časopise nalezneme pravidelné informace z resortů (Zprávy MF ČR, Zpravodaj Ministerstva zemědělství), přílohu Veřejná správa online se zpravodajstvím z konference ISSS a známé rubriky (odpovědi na dotazy, zkušenosti ze zahraničí a fejeton Jana Pokorného).

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2008