Obec a finance 1/2008Časopis Obec a finance 1/2008

První letošní číslo časopisu Obec a finance spolu s přílohou Veřejná správa online informuje o vzniku nového Sdružení místních samospráv (SMS ČR), o aktuálních otázkách financování obcí v návaznosti na přípravu zákona o rozpočtovém určení daní a přináší výklad zákona o střetu zájmů, který se dotýká i těch nejmenších obcí.

Aktivity ministerstva pro místní rozvoj představuje první náměstek ministra, Jiří Vačkář. Několik textů je věnováno operačním programům na bázi evropských fondů a jejich implementaci. Zajímavé porovnání podává článek Ing. Věry Kameníčkové  – Hodnocení obcí podle jejich finanční schopnosti a kapitálových výdajů.

V rámci Zpravodaje Ministerstva zemědělství je podrobně vysvětleno financování výstavby čistíren odpadních vod. Analýzu bytové výstavby za posledních deset let komentuje Jiří Klíma a o kontrole obcí píše Jan Břeň. Rozbor působnosti malých obcí a návrhy na řešení popisuje článek kolektivu autorů společnosti Garep, který zpracoval studii pro Ministerstvo vnitra.

Řadu dalších textů a pravidelné Zprávy Ministerstva financí či rubriky Odpovědi na dotazy a Zkušenosti ze zahraničí naleznete v prvním čísle Obec a finance 2008.

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2008