Obec a finance 5/2019Časopis Obec a finance 5/2019

Dne 25. listopadu vychází letošní páté číslo časopisu Obec & finance. Úvodem se vracíme k vyhodnocení soutěže Vesnice roku informací ze setkání všech vítězných obcí z krajů v sídle Vesnice roku 2019 v Lipové. V článku jsou představeny všechny obce formou tabulky s uvedením charakteristických údajů. Představena je také knihovna roku a městská knihovna roku 2019. Dále je uvedena podrobná reportáž z 52. Dnů malých obcí a rozhovor o připravované Strategii Smart City z dílny SMO ČR.

Příspěvek na výkon přenesené státní správy pro obce i kraje se navyšuje a bude se řídit novými pravidly pro výpočet, což je uvedeno v dalším článku a z oblasti financí se prezentuje nový návrh na zřízení vyrovnávacího příspěvku v rámci rozpočtového určení daní (RUD). Informaci o dopadu na dobrovolné svazky obcí přináší článek o novele zákona o finanční kontrole. Předmětem samostatné analýzy je hospodaření krajských samospráv a jeho hlavní ukazatele.

K bytové politice směřuje text o nájemném, které se odvíjí od regionálních specifik a výsledkem jsou hodnotové mapy. Růstu nájemného jsou věnovány další dva texty. Jako měření neměřitelného je považováno hodnocení kvality a efektivity sociální péče, které přináší první článek z této oblasti, jejíž rozbor bude pokračovat v dalším čísle. Z legislativy je zajímavý text o vymáhání nedoplatků místních poplatků soudním exekutorem a navazující informace o obecně závazných vyhláškách.

Z oblasti ekologie nové číslo přináší podnětnou zprávu o soustavě domovních čistíren odpadních vod, která je vhodným řešením pro malé obce. Kvalitní pitná voda a modernizace vodárenské infrastruktury je náplní práce sdružení SOVAK, které slaví 30 let činnosti. Obhajoba zájmů venkova zaznívá ze zprávy o národní konferenci Venkov 2019, která se konala v Karlovarském kraji. K boji se suchem je prezentována kritická zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu.

V časopise naleznete pravidelné rubriky Zrcadlo doby, Zprávy Ministerstva financí, Informace z Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje a samozřejmě přílohu Veřejná správa online, která je věnována informačním technologiím ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2019