Obec a finance 4/2019Časopis Obec a finance 4/2019

Dne 23. září vychází letošní čtvrté číslo časopisu Obec & finance. Podstatnou část tvoří informace o letošní soutěži Vesnice roku 2019 – vítěznou obcí je Lipová z Ústeckého kraje (okres Děčín). Zprávu o vyhlášení nejlepších obcí v celostátním kole soutěže doplňují slovem i obrazem dílčí informace o všech krajských vítězných obcích. Uvádíme také záznam obsáhlé diskuze u kulatého stolu, která je věnována vzájemné spolupráci obcí a centrům společných služeb.

Finanční analýza pod názvem „Je dluh obcí závažný problém?“ se zabývá vývojem zadluženosti obcí a vztahem jejich dluhu k ukazateli rozpočtové odpovědnosti. Z koncepčních materiálů se uvádí zaměření dokumentu Ministerstva vnitra – Klientsky orientovaná veřejná správa, což je nová koncepce rozvoje veřejné správy do roku 2030. Ministerstvo pro místní rozvoj zase informuje o postupu implementace Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

Několik článků je věnováno veřejným zakázkám – zabývají se zadáváním veřejných zakázek v trestněprávních souvislostech, upozorňuje se na paradoxy novely zákona o zadávání VZ a samostatný text upozorňuje na odpovědné zadávání zakázek, které přináší společenské benefity (podpora znevýhodněných osob na trhu práce, podpora zvyšování dovedností, podpora místní ekonomiky, minimalizace dopadů na ŽP). Rozebírají se také podrobně sociální dávky na bydlení, otázka možného zvýhodňování občanů obce a novela zákona o místních poplatcích. Samostatný text je věnován změnám venkovské a zemědělské politiky, také právům a povinnostem obcí jako akcionářů vodohospodářských akciových společností a výhledům dostupnosti vysokorychlostního internetu do roku 2023.

V časopise naleznete jako vždy pravidelné rubriky Zrcadlo doby, Zprávy Ministerstva financí, Informace z Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje a samozřejmě přílohu Veřejná správa online, která je věnována informačním technologiím ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2019