Obec a finance 2/2019Časopis Obec a finance 2/2019

Druhé letošní číslo časopisu „Obec & finance“ přináší první konkrétní výsledky hospodaření územní samosprávy v roce 2018 a pokud jde o obce, rozebírá zejména daňové příjmy a vývoj zadluženosti. Pod názvem „Začíná druhá padesátka“ je zde informace o 51. Dnech malých obcí a obsáhlý rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí se před nastávajícím Sněmem věnuje aktuálním problémům samosprávy. Analýza rozpočtového hospodaření obcí se věnuje příjmové části rozpočtů a srovnává jednotlivé složky příjmů podle velikostních skupin obcí, hlavní položky příjmů v přepočtu na obyvatele porovnává v jednotlivých krajích.

Zajímavá čísla přináší článek o analýze příspěvku na přenesený výkon státní správy, která byla zpracována ministerstvem vnitra. Míra krytí nákladů obcím se podle jednotlivý velikostních skupin pohybuje v rozmezí od 84 do 130 %.

Přehledná tabulka ukazuje, že nové i osvědčené národní dotační tituly vyhlášené ministerstvem pro místní rozvoj po uzavření žádostí vykazují obrovský zájem obcí zejména v oblasti místních komunikací a dopravní infrastruktury, ale také u sportovní infrastruktury, u přestavby veřejných budov a drobných sakrálních staveb. Celkem je na podporu rozvoje regionů více než pětinásobný převis žádostí. Na téma regionálního rozvoje přinášíme článek o činnosti Regionální stálé konferenci v Královéhradeckém kraji, zejména o využití „měkkých“ projektů. Z dalších zajímavých témat publikujeme základní principy rekodifikace stavebního práva v sedmnácti hlavních bodech a také stanovisko komory architektů k věcnému záměru rekodifikace.

Objem státního příspěvku na výkon pěstounské péče se ročně pohybuje kolem půl miliardy korun a historie i vývoj tohoto institutu vyžaduje dle otištěného rozboru přehodnocení a změnu zákona. Z legislativních textů je v časopise zamyšlení nad zvyšováním nájemného obecních bytů, článek o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, právní rozbor místních poplatků za povolení vjezdu a za zhodnocení stavebního pozemku. Velký prostor dostal text o vodohospodářské infrastruktuře v obcích a o náležitostech hospodaření s vodou – to vše v podobě desatera správného provozovatele či vlastníka vodovodů a kanalizací. Je zde také článek o zálohování PET lahví a zamyšlení nad venkovskou zástavbou.

Nové číslo časopisu „Obec & finance“ obsahuje rovněž pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje, Zrcadlo doby a obsáhlou přílohu „Veřejná správa online.“ Druhé letošní číslo přílohy Veřejná správa online poměrně podrobně mapuje dění na 22. ročníku konference ISSS, a to včetně kompletních výsledků soutěží Zlatý erb, JuniorErb a Český zavináč. Kromě toho odpovídá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na pár otázek souvisejících s digitalizací stavebního řízení, jsou zde novinky v přístupnosti informací pro lidi se zdravotním postižením a uživatelé IS Munis mají na tradiční dvoustraně postřehy a novinky z každoročního setkání na konferenci ISSS.

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2019