Obec a finance 1/2019Časopis Obec a finance 1/2019

První letošní číslo časopisu „Obec & finance“ informuje o předběžných výsledcích hospodaření se státním rozpočtem v roce 2018 a v samostatném článku s názvem „Co přinese rok 2019“ se zaměřuje na financování územních rozpočtů. Podrobněji se vrací k jubilejním padesátým Dnům malých obcí, k celostátní finanční konferenci a připomíná čtvrtstoletí Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Několik článků časopis věnuje problematice vody a vodního hospodářství – jednak je to analýza nákladů obecních a městských rozpočtů z pohledu kapitoly vodního hospodářství, dále jde o text na téma sucho a zdroje pitné vody z pohledu aktivit resortu zemědělství a souvisí s tím i text o využití nástrojů pozemkových úprav ke změnám venkova včetně otázky udržení vody v krajině.

Z legislativních materiálů upozorňujeme na ukončení seriálu textů k finanční kontrole a také na článek, který pojednává o odpovědnosti obce za škodu, způsobenou při výkonu veřejné moci. Podrobně se rozebírají informační povinnosti obce jako správce místních poplatků a je zde také text o postupu obce v případě, když zaměstnává pracovníka, na kterého se vztahuje povinnost vyplývající z rozhodnutí exekutora.

Další zveřejněné materiály se dotýkají dotací na výkon funkce sociálně-právní ochrany dětí, článek k výkladu víceúrovňového vládnutí a role dobrovolných svazků obcí i místních akčních skupin, představeny jsou nové projekty zaměřené na spolupráci obcí a vzdělávání zastupitelů. Představuje se nový seriál o přestavbě venkovské zástavby – „Vesničko má, přestavovaná“ a také obsáhlá analýza bytové výstavby v Praze za rok 2018.

Nové číslo časopisu „Obec & finance“ obsahuje rovněž pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje, Zrcadlo doby a samostatně vychází příloha „Veřejná správa online,“ která se zabývá IT v obcích a ve městech.

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2019