Obec a finance 2/2018Časopis Obec a finance 2/2018

Letošní druhé číslo časopisu „Obec & finance“ přináší na úvod rozbor hospodaření obcí v roce 2017, zpracovaný na základě souhrnných závěrečného účtu územních rozpočtů. Základní informace s odkazem na podrobné prezentace jednotlivých ministerstev uvádíme z 49. Dnů malých obcí. Z analytických textů v oblasti financování dále přinášíme rozbor kapitálových výdajů obcí za posledních několik let, vliv evropských dotací a srovnání velikostních skupin. Píšeme také o možnosti využít centra sdílených služeb pro oblast účetnictví obcí.

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů zve na celostátní seminář a aktuality ze své činnosti publikuje také Svaz měst a obcí. V rámci rozhovorů s představiteli obcí, kteří vykonávají své funkce dlouhodobě, publikujeme v tomto volebním roce další příspěvek, tentokrát se starostou obce Modrá ze Zlínského kraje.

Z práce resortu místního rozvoje uvádíme informaci o přípravě dokumentu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, a také řadu informací o evropských fondech i o podporách pro sociální bydlení, školství a sociální péči. Samostatný článek je na téma Proč mají obce spolupracovat s místními aktéry a publikuje se rovněž další část rozboru nákladů péče o ohrožené děti.

Z legislativy je zde článek o problematice zákona o registru smluv, stať zabývající se poskytováním informací, pokud jde o obchodní společnosti ve vlastnictví obcí a vysvětlení právního postavení starosty. Z pohledu práva jsou rovněž charakterizovány místní poplatky z ubytovací kapacity a ze vstupného. Popsány jsou rovněž aktivity ministerstva vnitra k oblasti obecného nařízení EU k ochraně osobních údajů (GDPR) a také specifický projekt ministerstva pro obce a města – asistent prevence kriminality. Z oblasti životního prostředí je uvedena úvaha o novele vodního zákona.

Také ve druhém čísle „Obec & finance“ čtenáři naleznou pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje, Zrcadlo doby a samostatnou přílohu „Veřejná správa online,“ věnovanou informačním technologiím v obcích a ve městech. Velká část je zaměřena na aktuální informace o nedávné konferenci ISSS v Hradci Králové.

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2018