Obec a finance 1/2018Časopis Obec a finance 1/2018

Právě vychází letošní první číslo časopisu „Obec & finance.“ V úvodní části jsou krátké informace o Programu současné vlády v demisi a o průběhu prezidentských voleb. Rozsáhlejší údaje z oblasti financí přináší článek o výsledcích hospodaření státního rozpočtu v roce 2017 a analýza výdajů obcí podle odvětví, za která nejvíce utrácejí. Položky se porovnávají také podle velikostních skupin obcí.

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů informuje o vývoj členské základny i o kalendáři obcí v letošním roce. Aktuality ze své činnosti publikuje také Svaz měst a obcí. V letošním volebním roce přichází časopis se seriálem rozhovorů s představiteli obcí, kteří vykonávají své funkce dlouhodobě – první je se starostou středočeských Sedlčan.

Představu o další náplni práce resortu místního rozvoje předesílá jeho nová ministryně a nalezneme zde také zprávu o tvorbě Strategie regionálního rozvoje. Publikuje se rovněž rozbor nákladů péče o ohrožené děti a příklady spolupráce obcí a místních akčních skupin.

Z legislativy je zajímavý návod k poskytování informací o platech a odměnách v souvislosti s ochranou osobních údajů. Rozebírají se trable s odpovědností za silniční vegetaci a právní souvislosti místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.

V oblasti životního prostředí je zajímavý text o zemědělské politice EU ve vztahu k venkovu. Dále článek Půda a ekonomický zájem obcí i informace o systémové ochraně dřevin, o možnosti výkupu PET láhví i o vodném a stočném v roce 2018. Publikuje se rovněž analýza developerských bytových projektů v Praze.

V úvodním letošním čísle „Obec & finance“ čtenáři naleznou všechny pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje, Zrcadlo doby a také samostatnou přílohu „Veřejná správa online,“ která je věnována informačním technologiím v obcích a ve městech – např. problematika nakládání s osobními údaji a nařízení GDPR, digitalizace katastrálních map, Smart City a další.

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2018