Obec a finance 5/2017Časopis Obec a finance 5/2017

Vychází letošní páté číslo časopisu „Obec & finance.“ V úvodní části nacházíme informace o bohaté konferenční činnosti, kterou na podzim představovala Konference Venkov 2017, dále tradiční již XX. celostátní finanční konference a prezentují se také 48. Dny malých obcí a podzimní seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Další informace shrnují výsledky soutěží Vesnice roku, vyhodnocení zlatých, oranžových a zelených stuh a také předání tradičních cen nejlepším knihovnám v roce 2017.

V analytické části jsou prezentovány rozbory hospodaření obcí s výdaji v oblasti tělovýchovy a sportu a na úseku kultury. Zajímavý pohled dává rozbor výdajů obcí na činnost zastupitelstev, což jsou výdaje, které s novými odměnami dále porostou. Z pohledu financování obcí je příznivý článek o příspěvku na výkon přenesené působnosti, který opět narůstá o pět procent s výhledem stejného růstu v dalších letech. Důležitý článek se zabývá významem regionální politiky a přípravou koncepce regionální politiky, která bude hrát stále větší roli v návaznosti na klesající zdroje z Evropské unie. To této sféry patří i záměr novelizace stavebního zákona, jehož teze vymezuje Komora architektů.

V tomto čísle končí seriál o problematice poskytování dotací a darů obcemi v návaznosti na novelu zákona o rozpočtových pravidlech, jsou publikovány tři základní body, které v obci je nutné dodržet v návaznosti na sociální plány. V oblasti legislativy je publikován zajímavý názor na střet autorského a stavebního práva při veřejných zakázkách z pohledu zajištění dozoru projektanta. Právní rozbor problematiky místního poplatku za komunální odpad se opírá o reálné zkušenosti z praxe. Polemika upozorní na skrytá rizika pro obce v řadě dotací a ekologických projektů a dovídáme se i o ne dobré kvalitě vnitřního prostředí v našich školách.

V pátém čísle „Obec & finance“ naleznete všechny pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje, Zrcadlo doby a také přílohu „Veřejná správa online,“ která je věnována informačním technologiím v obcích a ve městech – např. jak ukládat dokumenty, příprava GDPR, chytrá města aj.

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2017