Obec a finance 4/2017Časopis Obec a finance 4/2017

Vychází letošní čtvrté číslo časopisu „Obec & finance.“ Zásadní část informací je věnována dvacátému třetímu ročníku soutěže Vesnice roku. Ve výtisku naleznete informaci ze slavnostního vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže v Luhačovicích a jsou zde podrobně představeny všechny oceněné obce, nejenom Vesnice roku 2017 Heřmanov, ale také obce, které se umístily na druhém i třetím místě, a všechny obce které zvítězily v krajských kolech soutěže.

Předsedkyně sněmovního výboru pro regionální rozvoj bilancuje končící volební období z pohledu legislativy pro obce a města. Ředitel odboru financování územních rozpočtů komentuje současný stav financování obcí v ČR a zamýšlí se nad dalším vývojem rozpočtového určení daní a nad dotační politikou státu. Z oblasti rozpočtů obcí je publikována analýza hospodaření podle velikostních skupin obcí z pohledu výdajů. Pokračuje seriál o problematice poskytování dotací a darů obcemi v návaznosti na novelu zákona o rozpočtových pravidlech.

Zajímavá je informace o studii Národohospodářského ústavu s názvem: Kdo je váš starosta, která je zaměřena na volební soutěž a charakteristiky zastupitelů. Zejména ukazuje na výhody a nevýhody velké atomizace místní veřejné správy v ČR z pohledu malých obcí. Pro zastupitele bude důležitý i popis změn v odměňování členů zastupitelstev obcí po novelizaci zákona o obcích. Podrobně je analyzován nález Ústavního soudu k protiústavnosti vymáhání nedoplatků na místních poplatcích u nezletilých. Text popisuje důsledky tohoto rozhodnutí a širší dopad tohoto nálezu včetně návodu dalšího postupu pro správce poplatků. Aktuální stav jednotek sborů dobrovolných hasičů v obcích podává článek popisující aktivity posledních let včetně přehledného vývoje investičních a neinvestičních dotací, které jdou do obcí a měst na jejich podporu.

V novém čísle „Obec & finance“ jsou také všechny pravidelné rubriky: Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje, Zrcadlo doby a také příloha „Veřejná správa online,“ která se věnuje informačním technologiím v obcích a ve městech. Obsahuje zajímavé články o povinném zveřejňování informací, o novelizaci Národního standardu a bezpečném elektronickém ukládání dokumentů.

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2017