Obec a finance 3/2017Časopis Obec a finance 3/2017

Vychází letošní třetí číslo časopisu „Obec & finance.“ Několik článků vychází z dat státního závěrečného účtu územních rozpočtů a přináší podrobné údaje o hospodaření všech samospráv. Samostatně rozebírá rozpočtové hospodaření obcí i krajů v roce 2016 a speciální rozbor je věnován porovnání hospodaření obcí podle velikostních skupin.

Prezentováno je několik informací se vztahem k využití evropských fondů a k podpoře rozvoje obcí. Představen je nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, zvláštní článek se věnuje analýze systému kontrol územních samosprávných celků a úvodní částí začíná třídílný seriál o poskytování dotací, návratných finančních výpomocí a darů obcemi.

V čísle je krátké zpravodajství z XV. Sněmu SMO ČR včetně aktuálních informací z činnosti Svazu, a také z práce Asociace krajů. Prezentují se také vítězná sídla soutěže o Historické město roku, kterým se stalo město Jičín a dále vítězné knihovny v soutěži Biblioweb. Obsáhlý text je věnován Benchmarkingu a jeho využití pro stanovení příspěvku na výkon státní správy. V rámci prevence kriminality je uvedena možnost využití metodiky pro tvorbu zásad řízení bezpečnosti ve školách. Seznámíme se také s výsledky hodnocení úřadů obcí s rozšířenou působností v rámci soutěže Přívětivý úřad.

V textech z oblasti legislativy jsme upozorněni na úskalí novely zákona o sociálních službách, s otázkami účtování úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a s problematikou novely zákona o místních poplatcích včetně specifiky poplatku ze psů.

V oblasti plánování jsme seznámeni s návrhem strategického plánu rozvoje města Jaroměře, s poznatky z přestavby vesnic na jižní Moravě a se specifikou získávání zdrojů – možnosti využití sociálního kapitálu. Představují se rovněž možnosti využití dotací na zateplování bytových domů a na podporu výzkumu a rozvoje.

Součástí třetího čísla „Obec & finance“ jsou jako vždy pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Obec účtuje, Odpovědi na dotazy, Zrcadlo doby, rozhovor ze Sněmovny a zejména samostatná příloha „Veřejná správa online,“ která se věnuje informačním technologiím v obcích a ve městech. Zajímavý je zde článek o chytrých průvodcovských systémech v cestovním ruchu, text o přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb a stať o změnách v datových schránkách a základních registrech.

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2017