Obec a finance 2/2017Časopis Obec a finance 2/2017

Právě vychází druhé číslo časopisu „Obec & finance“. Obsahuje aktuální informaci o hospodaření obcí v roce 2016 a dále zpravodajství ze Dnů malých obcí a z krajských setkání starostů. Zajímavý článek přináší údaje o postupu reformy veřejné správy ve Francii, která je typická vysokým počtem malých obcí a v reformě podporuje zejména meziobecní spolupráci a sdružování obcí.

Z oblasti účetnictví je zde série textů o auditech, účetní závěrce a pravidelná rubrika obec účtuje. V rámci prevence kriminality jsou představeny městské dohlížecí kamerové systémy, ze sociální oblasti jsou rozebírány terénní sociální služby a na úseku kultury je představena knihovna roku z Rapotína a zejména projekty, které získaly ocenění v soutěži Památka roku 2016.

Z legislativní oblasti je popsán postup obce při započtení pohledávek a rozebírá se role obce při zřizování příspěvkových organizací. V novém čísle časopisu je rovněž rozebrána aktuální judikatura k místním poplatkům. Několik textů je věnováno dotacím obcí – především analýza přijatých dotací podle velikostí obcí a podle krajů, dále je kriticky hodnocen vliv současných dotací na rozvoj venkova a komentuje se nový přístup k rozdělování dotací obcím ve Středočeském kraji.

Z oblasti architektury je text hodnotící přestavbu vesnic na jižní Moravě a urbanistická vize obce Tetín. Podrobně je v samostatném článku popsán postup obcí ke komunitnímu plánování, nabízí se obcím zjednodušené projekty v oblasti školství a nové výzvy k předkládání projektů v rámci Programu obnovy venkova. V návaznosti na nový zákon o rozpočtové odpovědnosti je představena kalkulačka zpracované Ministerstvem financí.

Součástí nového čísla jsou opět pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, odpovědi na dotazy, zrcadlo doby, rozhovor ze Sněmovny a zejména samostatná příloha „Veřejná správa online,“ která se věnuje informačním technologiím v obcích a ve městech a čerstvým poznatkům z nedávné konference ISSS 2017 včetně výsledků vyhlášených soutěží Zlatý erb.

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2017