Obec a finance 1/2017Časopis Obec a finance 1/2017

První letošní číslo časopisu „Obec & finance“ obsahuje aktuální informace k zákonu o rozpočtové odpovědnosti a zprávu o budoucnosti kohezní politiky po roce 2020. Přináší také zpravodajství z činnosti sdružení tajemníků, z právnické celostátní konference a rozhovor o aktuálních legislativních změnách v programu jednání Poslanecké sněmovny.

Z odborných textů uvádíme informace o nových výzvách v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, informaci o dosažených výsledcích v práci Ministerstva pro místní rozvoj včetně legislativních záměrů, zejména pokud jde o novelu stavebního zákona. V oblasti financování obcí nalezneme v časopise porovnání hospodaření obcí na základě rozpočtovaných a skutečných výsledků dle závěrečného účtu. Významný je rovněž text, který se zabývá přístupem auditora k přezkoumání hospodaření obcí. Z účetnictví jsou zde tradiční odpovědi na dotazy, související s účtováním obcí a příspěvkových organizací.

Důležitou součástí tohoto vydání jsou texty věnované sociálnímu bydlení a výstavbě domů se sociální péčí, kdy by zřizovatel měl sledovat také provozní náklady. Problematiku vhodně doplňuje článek věnovaná tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb v obci. Dokončen je seriál o novém zákoně o zadávání veřejných zakázek, informujeme o příkladech prevence kriminality a o výsledcích soutěže Přívětivý úřad. Zajímavá je rovněž zpráva o stavu technické vybavenosti knihoven a informace o výdajích obcí na zásobování vodou a na čištění odpadních vod. Uvádíme i příklady projektů, které se zabývají regionálním rozvojem na venkově. Z oblasti legislativy přináší nový výtisk odpovědi na dotazy čtenářů k právní problematice života obcí, článek o podmínkách sankcionování při nedovoleném parkování na chodníku, rozbor odpovědnosti zákonných zástupců při platbě místních poplatků a popis pravomoci zastupitelstva při zřizování organizační složky obce.

Součástí nového čísla jsou jako vždy pravidelné rubriky Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, odpovědi na dotazy, zrcadlo doby, rozhovor ze Sněmovny a zejména samostatná příloha „Veřejná správa online,“ která se věnuje informačním technologiím v obcích a ve městech.

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2017