Obec a finance 5/2016Časopis Obec a finance 5/2016

Páté číslo časopisu „Obec & finance,“ které vychází v tomto roce, obsahuje výsledky říjnových voleb do krajských zastupitelstev včetně dohodnutých koalic a zvolených hejtmanů a hejtmanek. Přináší také zpravodajství z podzimních, již 46. Dnů malých obcí, z celostátní finanční konference, z jednání tajemníků městských a obecních úřadů a reportáže z předání cen úspěšným obcím v soutěži Vesnice roku a vyhodnocení nejlepších knihoven.

Z odborných textů je zde upozornění na nové programy, které na podporu rozvoje obcí vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Z oblasti financování obcí stojí za to, sledovat články věnované rozpočtovému určení výnosů daní z hlediska historického vývoje i možností dalších úprav. Z účetnictví jsou zde tradiční odpovědi na dotazy, článek o rozpočtovém provizoriu a zejména texty věnované auditu účetní závěrky. Připojen je tradiční katalog auditorů a daňových poradců. Nalezneme i články o místních poplatcích. Pokračuje seriál o zadávání veřejných zakázek a z pohledu Ministerstva vnitra je otištěn článek věnovaný vzdělávání zastupitelů a problematice spolupráce obcí, na rozdíl od doporučovaného slučování. Poslední novelou zákona o obcích se zaobírá text věnovaný postupu obce při nabytí věci v dražbě.

Věnujeme rovněž pozornost nedávné konferenci Venkov 2016 a přetiskujeme především text Rodina základ státu a škola základ života. Venkovu je věnován rovněž text s obrazovou dokumentací příkladů (kladných i ne moc povedených) z přestavby vesnic na Horňácku. Tato část je doplněna architektonickou vizí rozvoje města Odolena Voda. Vliv veřejného osvětlení na bezpečnost dopravního prostoru byl rozebírán na tematické konferenci, kterou doplňuje ukázka výběru osvětlení pro sportoviště. Sedm užitečných principů postupu obce při získání dotačních prostředků pomůže při práci v každé obci.

Součástí pátého čísla jsou pravidelné rubriky Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, odpovědi na dotazy z měst a obcí, zrcadlo doby, rozhovor ze Sněmovny o legislativních změnách a zejména příloha „Veřejná správa online,“ která se věnuje informačním technologiím v obcích a ve městech.

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2016