Obec a finance 4/2016Časopis Obec a finance 4/2016

Vychází čtvrté číslo letošního ročníku časopisu „Obec & finance.“ Úvodní část periodika je věnována soutěži Vesnice roku 2016 – je zde zpravodajství z vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích, přehled o všech oceněných obcích v krajských kolech soutěže a představení všech vítězných obcí z jednotlivých krajů slovem i obrázkem.

Ve volebním roce do krajských zastupitelstev se seznámíte s výsledky a porovnáním hospodaření krajů za posledních několik let. Zajímavá je úvaha o rozpočtovém určení výnosů daní, zejména z pohledu motivace v daňových příjmech, která má v příštím roce zmizet. Je však připravena novela zákona, navrhující vrácení motivační složky a zvýšení kritéria počtu žáků. Se zájmem je možné také přečíst článek, který se zamýšlí nad rigidností vybrané komunální legislativy, jež by zasloužila změnu.

Několik textů se věnuje nové právní úpravě zadávání veřejných zakázek, financování sociálních služeb a v návaznosti na připravovaný zákon o sociálním bydlení uvádíme rozsáhlou úvahu nad třetím pokusem řešit tuto problematiku. Nalezneme v čísle opět článek věnovaný strategickému plánování v malých obcích a text o spolupráci obcí cestou profesionalizace činnosti dobrovolných svazků.

Nejenom pro účetní jsou články o novinkách v daňových předpisech, o klíčovém nástroji účetnictví – inventarizaci, a také pravidelné odpovědi na dotazy o účtování obcí a příspěvkových organizací. Přinášíme i srovnání evropských zemí, pokud jde o daňové úlevy v případě nového vlastnického bydlení.

Dvoustránka je věnována architektonickým soutěžím, řadě mýtů kolem těchto otázek včetně uvedení sedmi hlavních důvodů pro pořádání architektonické soutěže ve městech a obcích. Z této oblasti je i představení architektonické vize malé obce. Součástí čtvrtého čísla jsou i pravidelné rubriky z Ministerstva financí, informace z Ministerstva pro místní rozvoj, odpovědi na dotazy z měst a obcí a zejména příloha „Veřejná správa online“ věnující se informačním technologiím v obcích a ve městech.

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2016