Obec a finance 3/2016Časopis Obec a finance 3/2016

Vychází třetí číslo letošního ročníku časopisu „Obec & finance.“ Velká část textů, doplněných tabulkami a grafy vychází ze státního závěrečného účtu územních rozpočtů samosprávných celků za rok 2015. Seznámíte se s výsledky hospodaření obcí, krajů a regionálních rad, s vývojem zadluženosti i s rozborem hospodaření obcí podle velikostních skupin.

Přinášíme také zpravodajství z konferencí SMO ČR – v Brně se konala první Právnická konference a v Praze proběhlo jednání na téma Podpora seniorů na úrovni obcí a měst. Svaz také informuje o jednání s vedením Úřadu práce o výjimkách na veřejně prospěšné práce. Znovu se věnujeme problematice finanční kontroly a novému zákonu. Zajímavý je návrh na řešení administrativně správního uspořádání v návaznosti na zákon o územním členění státu.

V legislativní části přinášíme informace o obecním zřízení – aktuální novele zákona o obcích, která nabývá účinnost 1. července. Dále je zde rozbor možností navýšení místních poplatků v případě jejich nezaplacení a popis postupu obce při vydávání komunálních dluhopisů. Česká komora architektů nabízí své služby obcím a městům včetně programu Architektura pro komunální politiku. Velkou část zabírá série textů k problematice strategického plánování a plánů rozvoje obcí – od různých autorů: úspěšného starosty, zkušeného praktika, ministerského úředníka i z teoretického pracoviště.

V tomto čísle končí řada článků o ochraně osobních údajů dětí při výkonu sociálně-právní ochrany. Pokračuje seriál o obecních znacích a z kultury informace o úspěšných knihovnách a historických městech. V čísle nechybí další zajímavé články a pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace z MMR, Obec účtuje, Odpovědi na dotazy a příloha Veřejná správa online, která se věnuje informačním technologiím ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2016