Obec a finance 2/2016Časopis Obec a finance 2/2016

V polovině dubna vychází druhé letošní číslo 21. ročníku časopisu „Obec & finance.“ Úvodem je zde zpravodajství z 45. Dne malých obcí, stručná informace z referátů ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí, vnitra a financí. Samostatně je rozvedena problematika rozpočtového určení daní a veřejného opatrovnictví.

Dále v čísle naleznete text o rozdělování peněz mezi stát a obce, popis připravovaného zákona o kontrole a řízení veřejných financí a zamyšlení nad novou úpravou zdanění při dodání nemovitostí. Analýza společenských výnosů a nákladů potvrdila, že veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí. Několik textů je věnováno problematice zahraniční migrace včetně vývoje nelegální migrace v loňském roce. Zajímavý je rozbor rozsudku Nejvyššího správního soudu k místnímu referendu, které nemůže nahradit rozhodnutí správních orgánů provedené v souladu se zákonem.

Blok textů se věnuje veřejným zakázkám z pohledu zdravotně postižených a pokračuje úvaha o ochraně osobních údajů dětí při výkonu sociálně-právní ochrany. Časopis rovněž přináší informaci o zpracování architektonické vize menšího městečka a související texty se zpracováním rozvojového či strategického plánu obce. Představeny jsou úspěšné projekty, oceněné titulem Památka roku, nahlédneme do oceněné knihovny v Kuníně a seznámíme se metodou injektáží, řazenou mezi systémovou ochranu stromů. Pokračuje opět seriál o obecních znacích a samostatné texty se zabývají novelou zákona o místních poplatcích a dále postupem obce při zastavení nemovitých věcí.

V čísle naleznete další zajímavé články a pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace z MMR, Obec účtuje, Odpovědi na dotazy a přílohu Veřejná správa online, která se věnuje informačním technologiím ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2016