Obec a finance 1/2016Časopis Obec a finance 1/2016

Vychází první letošní číslo již 21. ročníku časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o prosincové celostátní finanční konferenci, která se mj. zabývala meziobecní spoluprací. Z tohoto jednání pramení úvodní článek, který na základě výzkumného projektu odpovídá na otázku – slučování nebo spolupráce obcí?

Nové možnosti rozvojové spolupráce popisuje text v souvislosti s využitím integrovaných nástrojů. Jako prostředek pro spolupráci obcí a firem je doporučováno v dalším článku využití evropských fondů. Na nedávnou změnu zákona o rozpočtovém určení daní reaguje rozbor důvodů novelizace spojený s výhledem na rozpočtové hospodaření obcí v roce 2016.

Samostatný text je věnován analýze ratingu obcí v ČR včetně porovnání výsledků dle velikostí obcí a zajímavý je příspěvek, věnovaný novým pravidlům zdaňování DPH při dodání nemovitých věcí. Stručně je uveden návrh na novelu zákona o odpadech a samostatný text popisuje způsob jak soutěžit dodavatele v OP Životní prostředí.

V sociální oblasti přináší nové číslo informaci o veřejných opatrovnících a zamyšlení nad ochranou osobních údajů při výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Přinášíme také pohled do knihovny roku 2015 v Hroznětíně. Pokud jde o regionální rozvoj, je zde úvaha o budoucnosti regionu v okolí jaderné elektrárny Dukovany, představeny jsou některé rozvojové projekty v malé obci i v hlavním městě. Důležitý článek se týká možnosti obcí vyjadřovat se k rozvojovým dokumentům.

Přinášíme poslední článek seriálu o obecních znacích a samostatné texty se zabývají novelou zákona o místních poplatcích a dále otázkou úvěrů, zápůjček a dalšími obdobnými kroky v činnosti obcí.

V čísle naleznete další zajímavé články a pravidelné rubriky – zprávy ministerstva financí, informace z MMR, obec účtuje, odpovědi na dotazy včetně samostatné přílohy Veřejná správa online, která se věnuje informačním technologiím ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2016