Obec a finance 5/2015Časopis Obec a finance 5/2015

Vychází letošní páté číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o předání ocenění vítězným obcím v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova i zprávu o udělení titulu Knihovna roku 2015.

Předsedkyně sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj hovoří o připravovaných legislativních změnách a připravena je zpráva o podzimních Dnech malých obcí a o setkání tajemníků obecních a městských úřadů v Uherském Hradišti.

Patnáct let uplynulo od vzniku krajů a k tomu je publikován přehled o jejich hospodaření. Zajímavý je článek, věnovaný problematice příspěvku na výkon přenesené působnosti pro rok 2016.

Časopis dále přináší přehled národních programů podpory regionálního rozvoje, cestovního ruchu a bytové politiky. Z oblasti financí je zde rozbor výdajů obcí na veřejnou správu podle velikostních skupin, úvaha o rozpočtovém určení daní a rozbor problematiky nájmu nemovitosti a účtování daně z přidané hodnoty. Z právní oblasti je zde výklad novely malých rozpočtových pravidel, úvaha o trestném činu zneužití pravomoci v souvislosti s hlasováním členů zastupitelstva a problematika vymáhání nedoplatků.

Řada článků je věnována energetice – zateplování budov, energetický audit, energetický management. Pokračuje seriál o obecních znacích, příkladné vize rozvoje vesnic a koncepce veřejného osvětlení.

V čísle je řada dalších zajímavých článků, nabídka služeb auditorů a daňových poradců a samozřejmě pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace z MMR, Obec účtuje, Odpovědi na dotazy včetně pravidelné přílohy Veřejná správa online, která se věnuje informačním technologiím ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2015