Obec a finance 4/2015Časopis Obec a finance 4/2015

Vychází čtvrté letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o výsledcích letošního ročníku soutěže Vesnice roku. O připravovaných legislativních změnách je rozhovor s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Dva texty se zaměřily na daňové příjmy obcí – rozebírají se možnosti změny motivačních prvků v rozpočtovém určení daní a vyhodnocen je přínos daně z nemovitostí jednotlivým velikostním skupinám obcí. V oboru účetnictví nalezne čtenář pravidelné odpovědi na dotazy a dále analytický článek o přínosu reformy účetnictví.

Informace z Ministerstva pro místní rozvoj jsou věnovány prvním výzvám k předkládání projektů a zákonu o zadávání veřejných zakázek. Zprávy Ministerstva financí odkazují na soubor odpovědí na dotazy k novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V časopise naleznete také rozhovor s novým předsedou SMO ČR a je podrobně představeno celé předsednictvo Svazu. Je zde také informace o Republikovém shromáždění SMS, které volilo rovněž nového předsedu a schválilo programové cíle.

Zajímavý je soubor tří článků, který se věnuje trestní odpovědnosti a trestnímu stíhání zastupitelů z pohledu Nejvyššího státního zastupitelství, pohledu Unie obhájců a hodnocení problematiky ve Výroční zprávě Bezpečnostní informační služby.

V čísle je řada dalších zajímavých článků včetně pravidelné přílohy Veřejná správa online, která se věnuje informačním technologiím ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2015