Obec a finance 3/2015Časopis Obec a finance 3/2015

Vychází třetí letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o konání XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR včetně úplného znění schválených priorit činnosti na další období do roku 2017. Podrobné zpravodajství časopis přináší i z Valné hromady tajemníků městských a obecních úřadů a z jejich jednání v Českých Budějovicích.

Velká část obsahu tohoto čísla se věnuje rozboru rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků v roce 2014. Na základě státního závěrečného účtu jsou analyzovány rozpočty krajů i obcí v příjmové i výdajové části s hodnocením vývoje hospodaření, celkového salda i zadluženosti. Další články se věnují letošní problematice inkasa daní, možnostem využití dotací z Operačního programu Životní prostředí a využitím evropských zdrojů pro Hasičský záchranný sbor.

Série textů se zaměřuje na financování obnovy historických památek z hlediska financování v návaznosti na vyhlášení Historického města roku 2014. Je zde také rozhovor s generálním ředitelem České pošty, text o roli obcí v sociální politice, o bydlení pro seniory, článek o obecních symbolech a právní analýza korekcí (nevyplacení celé dotace) podle rozpočtových pravidel. Uvádíme rovněž několik příkladů rozvojových projektů obcí, seriál o koncepci veřejného osvětlení a samozřejmě nechybí ani tradiční rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva místního rozvoje, zrcadlo doby, odpovědi na otázky a příklady „Obec účtuje“.

Součástí třetího čísla je také pravidelná příloha Veřejná správa online, věnovaná informačním technologiím ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2015