Obec a finance 2/2015Časopis Obec a finance 2/2015

Vychází druhé letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm zprávy z krajských setkání starostů a starostek, které organizuje Svaz měst a obcí a informaci z jarních, již 43. Dnů malých obcí.

Jsou zde analytické články, které se zabývají čerpáním dotací z pohledu obcí a samostatně též z pohledu krajů a samostatný text se zaměřuje na přípravu projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Značná část tohoto čísla je věnována politice bydlení – součástí textu Energie a bydlení je také přehled forem investiční podpory, velký prostor zaujímá návrh koncepce sociálního bydlení a zajímavý pohled dalšího přístupu je uveden v článku o současných problémech sídlišť včetně možnosti řešení.

Z oblasti financování je zde polemika s nedávnou novelizací malých rozpočtových pravidel a informace o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavě. Do sféry legislativy patří i další příspěvek k novele shromažďovacího práva, text o ekonomických a procesních aspektech transformace pobytových služeb v péči o ohrožené skupiny obyvatel.

Představuje se i řada úspěšně realizovaných projektů a nechybí tradiční rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva místního rozvoje, zrcadlo doby, odpovědi na otázky a Obec účtuje.

Součástí druhého čísla je i pravidelná příloha z oblasti informačních technologií – Veřejná správa online.

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2015