Obec a finance 5/2014Časopis Obec a finance 5/2014

Vychází páté číslo časopisu Obec & finance, které je rozšířeno o samostatnou přílohu – úplné znění zákona o obcích a prameny komunálního práva. Bude to, po volbách do zastupitelstev obcí, vítaná pomůcka zejména pro nové starostky a starosty.

V časopise dále naleznete komentář k výsledkům voleb, informaci o přípravě novely zákona o veřejných zakázkách i o změně rozpočtových pravidel. Dále je v čísle upozornění na rizika hospodaření s rozpočtem, výsledky hospodaření územních rozpočtů za 1. pololetí i některé aspekty hospodaření čtyř největších měst.

Samostatný článek je věnován právní analýze odměňování členů zastupitelstev. Naleznete zde odkaz na základní rámec čerpání evropských fondů, na podpory národních regionálních programů a výhody veřejné dražby.

Řada textů je věnována problematice životního prostředí – organizovaný a levnější svoz odpadů, hospodaření s vodou, efektivní veřejné osvětlení, energetický management a úspory energií. Jako příklady prezentujeme řadu úspěšných projektů a architektonickou studii rozvoje města.

Součástí vydání jsou pravidelné rubriky – zrcadlo doby, Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Obec účtuje, odpovědi na dotazy čtenářů a další. Páté číslo také obsahuje nabídku auditorů a daňových poradců. Nechybí ani tradiční šestnáctistránková příloha Veřejná správa online, věnovaná informačním technologiím.

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2014