Obec a finance 3/2014Časopis Obec a finance 3/2014

Vychází třetí číslo letošního ročníku časopisu Obec & finance a přináší informace o českých volbách do Evropského parlamentu, naleznete zde zprávu o činnosti a významu Svazu měst a obcí ČR i úvahu o motivačních prvcích v zákoně o rozpočtovém určení daní, který by se měl opět měnit.

Informace z Ministerstva pro místní rozvoj se vedle aktuálních zpráv zabývají aktuálním stavem čerpání prostředků z fondů Evropské unie, uvádí důvody, proč se připravuje zcela nový zákon o veřejných zakázkách, a seznamují obce s výhodami veřejných dražeb.

V časopise jsou články, které vycházejí ze státního závěrečného účtu územních rozpočtů a hodnotí výsledky hospodaření obcí, krajů i regionálních rad za loňský rok. Zprávy Ministerstva financí se zabývají metodikou financování krajů a je zde také úvaha o zadluženosti místních samospráv včetně mezinárodního srovnání a řešení zadluženosti cestou insolventního řízení.

Další text se věnuje problematice tvorby územně analytických podkladů, je zde článek zaměřený na dvacetiletou historii Sdružení tajemníků a velmi podrobná studijní zpráva o dopadech Programu rozvoje venkova do rozpočtů obcí. Odborná úvaha se věnuje státnímu příspěvku na výkon pěstounské péče a nový občanský zákoník je hodnocen z hlediska dopadu této právní úpravy na bytové spoluvlastnictví. Praktické ukázky ze života obcí a měst přináší zpravodajství o historickém městě roku, o projektech v Moravskoslezském kraji, podpořených z fondů Evropské unie a o studii města Davle.

Vydání třetího čísla doplňují texty o financování veřejné dopravy, o malých vodních elektrárnách a o změnách a trendech v rozmístění obyvatelstva v ČR. Naleznete zde novou rubriku Obec účtuje a Příspěvková organizace účtuje a další rubriky – např. odpovědi na dotazy čtenářů. Přílohou časopisu je třetí číslo Veřejná správa online, o informačních technologiích ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2014