Obec a finance 2/2014Časopis Obec a finance 2/2014

Vychází druhé číslo časopisu Obec & finance. Obsahuje výtah z Programového prohlášení vlády, informaci o 41. Dnech malých obcí a rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Věrou Jourovou o hlavních úkolech resortu.

Je zde několik článků zaměřených na daňové příjmy obcí, jak z hlediska sdílených daní, vlivu změn rozpočtového určení výnosů daní, tak i z pohledu na daň z nemovitostí. Samostatný text je věnován možnosti obcí, čerpat podporu z evropských fondů v nastávajícím období. Nová pravidelná rubrika je věnována účetnictví obcí i příspěvkových organizací, kde renomovaní odborníci odpovídají na aktuální dotazy z praxe.

Několik textů je věnováno zřizování školské právnické osobě, svazkovým školám. Vzhledem k 20. výročí vzniku Sdružení tajemníků je několik článků věnováno této problematice.

Časopis dále přináší článek věnovaný obecním zpravodajům, text o zaměstnanosti, jako klíčovému úkolu nastávajícího období a analýzu hospodárnosti při tvorbě územních plánů obcí. Analytický charakter má také zamyšlení nad statistiko bytové výstavby v krajích za léta 1997–2013.

Čtenáři v tomto čísle opět naleznou pohled na nový občanský zákoník ve vztahu k nakládání obcí s nemovitostmi. Je zde také několik příkladů realizace projektů obcí, podpořených z fondů EU a příklad vize obce na základě studií architektů. Z oblasti práva přináší časopis příklad právní pomoci občanům v Praze 13, legislativní rozbor předpisů v oblasti veřejné dopravy a podrobný popis místního poplatku za komunální odpad. Z této oblasti je i informace ze Slovenska.

V novém čísle naleznete pravidelné Informace z Ministerstva pro místní rozvoj, Zprávy Ministerstva financí, rubriku Odpovědi na dotazy čtenářů a zejména přílohu Veřejná správa online, věnovanou využití informačních technologií ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2014