Obec a finance 1/2014Časopis Obec a finance 1/2014

Vychází první letošní číslo časopisu Obec & finance. Úvodní stránky jsou věnovány nové vládě, očekávanému programu a situaci ve financování evropských fondů. Zásadní informací je novela nařízení vlády o odměňování členů zastupitelstev obcí a dále zpráva o vývoji daňových příjmů obcí.

Z analytických článků zaujme rozbor hospodaření krajů a přehled o vývoji ratingu obcí v posledním období. Na úseku místního rozvoje se představuje nové vedení Ministerstva pro místní rozvoj a jeho současné priority. Dva články jsou věnovány hospodaření obcí a jejich spolupráci formou integrovaných přístupů. Opakovaně se časopis věnuje novému občanskému zákoníku a připravovaným legislativním změnám v oblasti rozpočtové odpovědnosti, při rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu a při změnách přestupkového zákona.

Na úseku sociálních věcí je publikován rozbor nákladů sociálních služeb v péči o ohrožené děti a ze sféry životního prostředí je zde text o udržitelné energetice města a o problematice krádeží kovů z majetku obcí a měst. Časopis přináší také publikaci vybraných projektů (vize rozvoje města a přeměna brownfieldů). Ze zahraničí je uváděn příklad extrémního slučování obcí v Litvě a hospodaření obcí na Slovensku.

Nechybí tradiční rubriky – Zprávy Ministerstva financí, informace Ministerstva pro místní rozvoj, odpovědi na dotazy čtenářů a samostatná příloha Veřejná správa online, která je věnována informačním technologiím ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2014